VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Ngày 1 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.

Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quyết định 2344/QĐ-TTg ngày 2/12/2013 đề án tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến 2015.

Ngày 16 tháng 06 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC.

THÔNG BÁO BÁN VỐN

 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP vận tải ô tô Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP sách và thiết bị trường học Hậu Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP quản lý đường sông số 3
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP xuất nhập khẩu văn hóa phẩm
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch núi Tà Cú
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP phát hành sách Quảng Ninh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP tư vấn xây dựng thủy lợi II
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng Ngô Quyền
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng nhà ở Hải Phòng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Traenco

   

  ...
 • Thông báo hủy việc công bố thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng Ngô Quyền
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP dược Minh Hải
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây lắp thương mại I
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây dựng giao thông-thủy lợi Thừa Thiên-Huế
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP quản lý và xây dựng đường bộ 234
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP dịch vụ du lịch Đà Lạt
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP quản lý và xây dựng công trình giao thông 236
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP thông tin và thẩm định giá miền Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP phát hành sách Nam Hà
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do SCIC sở hữu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần lần thứ 4 của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP nước khoáng Vĩnh Hảo
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP thương mại tổng hợp Bà Rịa-Vũng Tàu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh lần 02 cổ phần của SCIC tại CTCP dược phẩm Hà Tây
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư và xây dựng công trình 79
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động
  ...
 • Thông báo điều chỉnh quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP mía đường Sóc Trăng
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP trang thiết bị y tế TP HCM
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP sành sứ thủy tinh Việt Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP phát hành sách Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP sách và thiết bị trường học Hậu Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP phát hành sách Ninh Bình
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo hủy đấu giá cả lô cổ phần lần thứ 3 của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP tư vấn xây dựng thủy lợi II
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh lần 02 cổ phần của SCIC tại CTCP dược phẩm Hà Tây
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP quốc tế Hoàng Gia
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP xi măng và xây dựng Quảng Ninh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP in và dịch vụ Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần lần thứ 3 của SCIC tại CTCP Du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP vận tải ô tô Tiền Giang
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP mía đường Sóc Trăng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần SCIC tại CTCP đầu tư xây lắp thương mại I
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP dược Minh Hải
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng thủy lợi Cần Thơ
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi Thừa Thiên Huế
  ...
 • Thông báo chào bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP điện ảnh Cần Thơ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư và xây dựng công trình 79
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP giày Sài Gòn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Docimexco
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo hủy đấu giá cả lô cổ phần lần thứ 2 của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây lắp I Nam Định
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP thiết bị phụ tùng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP dịch vụ du lịch Đà Lạt
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây dựng Cửu Long
  ...
 • Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh mua vali công tác cho cán bộ SCIC
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP dược phẩm Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP sông tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng
  ...
 • Công bố thông tin bán đấu giá trọn lô cổ phần của SCIC tại CTCP xuất nhập khẩu văn hóa phẩm
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch Hải Phòng
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP sách và thiết bị trường học Hậu Giang
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Tổng CTCP Đầu tư và Xây dựng thương mại Việt Nam
  ...
 • Thông báo kết quả giao dịch và thông báo giao dịch cổ phần của SCIC tại CTCP Sách và thiết bị trường học Long An
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần lần thứ 2 của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP tư vấn xây dựng thủy lợi II
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP dược Minh Hải
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch An Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Intimex Việt Nam do SCIC sở hữu
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP phim truyện I
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP dược-thiết bị y tế Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP điện ảnh truyền hình
  ...
 • Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP in và dịch vụ Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP vận tải ô tô Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng giao thông Sóc Trăng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây lắp Thương mại I
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Minh Hải
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phương Hải
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP du lịch-dịch vụ Minh Hải
  ...
 • Thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư và phát triển kinh doanh
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây dựng giao thông-thủy lợi Thừa Thiên Huế
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Docimexco
  ...
 • Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh Sản xuất Phim truyền thống kỷ niệm 10 năm thành lập SCIC
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sông Tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP dược Vacopharm
  ...
 • Công bố thông tin giao dịch cổ đông nội bộ của SCIC tại CTCP bóng đèn phích nước Rạng Đông
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Gia Lai CTC
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải khách thủy Quảng Ninh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá của SCIC tại CTCP phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP dịch vụ vận tải Sài Gòn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sành sứ thủy tinh
  ...
 • Thông báo bán đáu giá cổ phần của SCIC tại CTCP xuất nhập khẩu tạp phẩm
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn của SCIC tại CTCP Giày Đông Anh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP thiết bị phụ tùng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Liên hiệp thực phẩm
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Cần Thơ
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan tại CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre
 • Thông báo về việc đính chính quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại LBE
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược vật tư y tế Thanh Hóa
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng Cửu Long
  ...
 • Đính chính Quy chế chào bán cạnh tranh của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP xây lắp- đầu tư và kinh doanh nhà Gia Lai
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP điện ảnh Cần Thơ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In và dịch vụ Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại CTCP Địa ốc Đà Lạt
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng giao thông Sóc Trăng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Hà Tĩnh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phim truyện I
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Điện ảnh truyền hình
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi Thừa Thiên Huế
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 79
  ...
 • Thông báo chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Giày Sài Gòn
  ...
 • Thông báo về sở hữu của SCIC tại CTCP Giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP vật liệu xây dựng Bến Tre
  ...
 • Thông báo bán đâu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch- dịch vụ Minh Hải
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì PACKEXIM
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây lắp thương mại 1
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch- Dịch vụ Minh Hải
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang
  ...
 • Thông báo chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng công trinh giao thông Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Đồ Sơn
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Bách hóa miền Nam
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP In và dịch vụ Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP thủy sản Cửu Long
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghiệp Thực phẩm Huế
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Vĩnh Long
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây lắp đầu tư và kinh doanh nhà Gia Lai
  ...
 • Thông báo chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 79
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng giao thông Sóc Trăng
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên- Huế
  ...
 • Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP In và thương mại Thống Nhất do SCIC sở hữu
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
  1. ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Bến xe Kon Tum
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP nước khoáng Khánh Hòa
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Sông Tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP thủy sản Cửu Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In và dịch vụ Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại CTCP Kho vận miền Nam
 • Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty TNHH NN MTV thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định và khử trùng FCC
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Minh Hải
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và thuê tàu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng Ba Vì
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Bến xe Kon Tum
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần lần thứ 3 của SCIC tại CTCP Sông Tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Điện máy và kỹ thuật công nghệ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên- Huế
  ...
 • Thông báo hủy công bố chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định Cà phê & Hàng hóa Xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và thương mại tạp phẩm Sài Gòn
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định và khử trùng FCC
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
  ...
 • Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Long An
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Sông Tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP vận tải và thuê tàu lần 2
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thủy sản Cafatex
  ...
 • Thông báo chào bán quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và phát triển nhà Đà Nẵng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định và khử trùng FCC
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP xây dựng Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thông tin và thẩm định giá miền Nam
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Sài Sơn
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần 3 cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần du lịch Long An
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần giao thông Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Hưng Yên
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Ba Vì
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần sông Tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Tranenco
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định và khử trùng FCC
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và thương mại tạp phẩm Sài Gòn
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thông tin và thẩm định giá miền Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thủy sản Cafatex
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang(AGM)
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Bạc Liêu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần may Quảng Ninh
 • Chào bán cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần 3 cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ĐĂK LĂK
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần du lịch Long An
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng Khánh Hòa
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Sông tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Long An
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Việt Nam- Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần hai phần vốn nhà nước tại CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Ba Vì
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại
  ...
 • Thông báo mời tham gia nhà Đầu tư chiến lược tại công ty Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên

  Thông tin chi t...

 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP In Hà Tĩnh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần du lịch Long An
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Lai Châu
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Nông nghiệp
  ...
 • Thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi II
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sông Tiền Vĩnh Long
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vật tư thiết bị giao thông
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Giống cây trồng miền Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tổng hợp Bách hóa
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Điện ảnh Cần Thơ
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Điện máy và kỹ thuật công nghệ
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại VXB
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại VXB
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phàn của SCIC tại CTCP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC lần 2 tại CTCP Giao thông Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng Giao thông- Thủy lợi Thừa Thiên Huế
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị Y tế và dược phẩm Thừa Thiên-Huế
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư, Xuất nhập khẩu da giầy Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ô tô khách Hà Tây
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và thuê tàu
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị phụ tùng
 • Thông báo bán đáu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phàn của SCIC tại Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP May Quảng Ninh
 • Thông báo bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghiệp thực phẩm Huế
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và phát triển nông thôn Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Trà Bắc
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Hóa chất vật liệu điện TP. Hồ Chí Minh
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tranenco
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Vật tư tổng hợp Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Tạp phẩm và bảo hộ lao động
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Muối Ninh Thuận
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ĐĂK LĂK
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Bao Bì Việt Nam
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Long An
  ...
 • Thông báo đính chính nội dung quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ăn uống, khách sạn Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước CTCP Dược vật tư Y tế Hải Dương
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư– VILEXIM
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch An Giang
 • Thông báo chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Dược phẩm Yên Bái
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Hưng Yên
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn tài chính và giá cả Quảng Nam
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và phát triển Nông nghiệp
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Điện ảnh Cần Thơ
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Cửu Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triên điện nông thôn Trà Vinh
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP ĐT&XD Công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Docimexco
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 742
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Sài Sơn
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Hà Nội
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu máy Hà Nội
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng giao thông - thủy lợi Thừa Thiên Huế
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị phụ tùng
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ 472
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Trà Bắc
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng thủy lợi Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghiệp chế biến tỉnh Hà Giang
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược phẩm AGIMEXPHARM

Logo DN tiêu biểu

vinacorp.jpg baominh-logo.jpg TaibaohiemQGVN_logo.png Vinaconex.jpeg vinamilk-logo.png baominh-logo.jpg TrangtienPlaza.png DuocHauGiang.jpeg Dientutinhoc.gif TaibaohiemQGVN_logo.png FPTtelecom.jpeg vinacorp.jpg ThuydienVinhSonSongHinh.jpeg Dientutinhoc.gif vinamilk-logo.png TrangtienPlaza.png
SCIC Brochure Bản tin NĐD Hội nghị NĐD Học bổng SCIC

brochure