STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

BOARD MEMBERS

Mr Nguyen Quoc Huy
Mr Nguyen Quoc HuyMember of Board of Directors, in charge of BOD
Mr Nguyen Quoc HuyMember of Board of Directors, in charge of BOD
Mr Huy was appointed by the Prime Minister to be a Board Member, Head of Supervisory Board as from April 2006. Mr Huy was appointed to be Executive Director of State Capital Investment Corporation as from January 11, 2011. Previously, Mr Huy held the position of Deputy Director of Vietnam Auditing Company (VACO). During his 15 years of service at VACO, Mr Huy was in charge of many auditing deals for significant clients such as Vietnam Power Corporation, Vietnam Airlines, Vietnam Coal Corporation, Vietnam Railway Corporation…Mr Huy also participated in various auditing deals sponsored by World Bank, ADB, JBIC.Mr Huy took part in various professional as well as management training courses held by Amostuck University (US), EU, big four firms (KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, PWC…).
Mr Nguyen Chi Thanh
Mr Nguyen Chi ThanhBoard Member
Mr Nguyen Chi ThanhBoard Member
Mr. Nguyen Chi Thanh was born on May 29th, 1972 in Vietnam. He got a master’s degree from the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Japan and a bachelor’s degree from the National Economics University of Vietnam. His professional career began at Foreign Exchange Department of the State Bank of Vietnam where he was responsible for external debt restructuring and foreign exchange policy. He joined the State Capital Investment cooperation (SCIC) as Deputy Director of the Strategy Department in 2006 and was promoted as Director of Strategy Department since November 2008. Since 2010, he was alternately nominated as Director of the Risk Management Department, Director of Southern Branch of SCIC, Director of Investment Department 3. On June 30th, 2015, he was promoted as Deputy General Director of SCIC, Deputy CEO of SCIC since September 1st, 2017. On May 8th, 2019, he was appointed a Board Member, General Director of SCIC by the Prime Minister.
Mr Le Huy Chi
Mr Le Huy ChiBoard Member
Mr Le Huy ChiBoard Member
Mr. Le Huy Chi,born in 1976, is a master degree holder. Previously, Mr. Le Huy Chi has held positions as Deputy Director of Securities Business Management Department under the State Securities Committee, and then Director of Investment Department and Director of Strategic Planning Department at SCIC. Mr. Le Huy Chi was appointed by Minister of Finance as a Board member of SCIC on October 25th 2016.
Ms Dinh Thi Bich Diep
Ms Dinh Thi Bich DiepBoard Member
Ms Dinh Thi Bich DiepBoard Member
Ms Dinh Bich Diep, born in 1973, is a master degree holder. Previously, Ms Dinh Bich Diep has held positions as Deputy Director of Investment Department and Director of Portfolio management Department 1 at SCIC. Ms Dinh Bich Diep was appointed by Minister of Finance as a Board member of SCIC on October 25th 2016.

BOARD OF DIRECTORS

Mr Nguyen Chi Thanh
Mr Nguyen Chi ThanhGeneral Director
Mr Nguyen Chi ThanhGeneral Director
Mr. Nguyen Chi Thanh was born on May 29th, 1972 in Vietnam. He got a master’s degree from the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Japan and a bachelor’s degree from the National Economics University of Vietnam. His professional career began at Foreign Exchange Department of the State Bank of Vietnam where he was responsible for external debt restructuring and foreign exchange policy. He joined the State Capital Investment cooperation (SCIC) as Deputy Director of the Strategy Department in 2006 and was promoted as Director of Strategy Department since November 2008. Since 2010, he was alternately nominated as Director of the Risk Management Department, Director of Southern Branch of SCIC, Director of Investment Department 3. On June 30th, 2015, he was promoted as Deputy General Director of SCIC, Deputy CEO of SCIC since September 1st, 2017. On May 8th, 2019, he was appointed a Board Member, General Director of SCIC by the Prime Minister.
Mr Le Song Lai
Mr Le Song LaiDeputy General Director
Mr Le Song LaiDeputy General Director
Born in 1968; Mr. Le Song Lai graduated with a Master of Law degree from Hanoi National University in 1998, and then acquired a Master of Law from the University of Cambridge, UK in 1999. In addition, he also got the Bachelor degrees of Banking & Finance and Foreign Language Study. Since August 2006, Mr. Lai has been appointed as Executive Director of the State Capital Investment Corporation (SCIC). During the earlier period from November 1996 to August 2006, Mr. Lai worked at the Insurance Department, Ministry of Finance of Vietnam. From November 2003 to August 2006, Mr. Lai was Deputy Director of the Insurance Department at the Ministry. Mr. Lai was once an intern lawyer of Hanoi branch of Freshfields, a prestigious UK law firm. Apart from that, Mr. Lai is currently a director of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation (Bao Minh) and that of Vietnam National Reinsurance Corporation (Vinare).
Mr Dinh Viet Tung
Mr Dinh Viet TungDeputy General Director
Mr Dinh Viet TungDeputy General Director
Comrade Dinh Viet Tung stated gratefulness to SCIC’s Board Members for trusting and assigning new missions. Mr. Dinh Viet Tung stated to continue making efforts, utilizing and developing his capacities to performed well assigned tasks, contributing to the overall success of SCIC. ComradeDinh Viet Tung born on 30/10/1974. Expertise level: Master of Banking & Finance – The Academy of Finance, Bachelor of Accounting – University of Finance and Accountancy, Bachelor of Law – Hanoi Law University; Political Theory Level: Advanced. The comrade used to work at Directorate of State Capital and Asset at Enterprise, Corporate Finance Department, and Ministry of Finance. The comrade started working at State Capital Investment Corporation (SCIC) with the role of Deputy Director of Investment No 2 Department since February 2012. On 17/10/2019, Mr. Dinh Viet Tung was appointed to be the Deputy General Director of SCIC by the SCIC’ Board Members

SURVEYOR

Mr Chu Thanh Long
Mr Chu Thanh LongSurveyor
Mr Chu Thanh LongSurveyor
Ông Chu Thanh Long sinh năm 1983 tại Hà Nội. Ông Chu Thanh Long có trình độ chuyên môn Kỹ sư quản trị doanh nghiệp – Đại học Bách khoa Hà Nội; Thạc sĩ Tài chính tiền tệ - Học viện Tài chính – Đại học Nhân dân Trung Quốc. Chứng chỉ cơ bản về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Luật chứng khoán- Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban chứng khoán nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. Ông Chu Thanh Long từng là Nhân viên Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương (2006 - 2007), Nhân viên công ty cổ phần hóa chất Tiến Hoàng (2007 – 2008), Chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng (2013 – 2015), Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng (2015 – 2019). Tháng 9/2019, ông Long được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

CHIEF ACCOUNTANT

Mr Vu Tri Thuc
Mr Vu Tri ThucChief Accountant
Mr Vu Tri ThucChief Accountant
Ngày 08/11/2019, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ban hành Quyết định số 109/ QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trí Thức- Trưởng Ban Tài chính kế toán (TCKT) vào chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty. Ông Vũ Trí Thức sinh năm 1976. Ông Thức có bằng Cử nhân Kế toán- Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh-Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG); Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA); Chứng chỉ Kế toán trưởng (2019). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Thức làm việc tại SCIC từ tháng 4 năm 2007 và trải qua các chức vụ: từ 04/2007- 04/2008: Chuyên viên Ban TCKT; từ tháng 5/2008- 12/2008: Phó trưởng Ban TCKT; từ tháng 01/2009- 4/2011: Phó trưởng Ban TCKT, biệt phái tại Công ty CP Đầu tư Việt Nam- Ô Man; từ 5/2011-2/2013: Phó trưởng ban, phụ trách Ban TCKT; từ 3/2013-7/11/2019: Trưởng Ban TCKT; từ 08/11/2019-nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban TCKT SCIC
MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2021 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department