VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Ngày 1 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.

Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quyết định 2344/QĐ-TTg ngày 2/12/2013 đề án tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến 2015.

Ngày 16 tháng 06 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC.

THÔNG BÁO BÁN VỐN

 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định và khử trùng FCC
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và thương mại tạp phẩm Sài Gòn
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thông tin và thẩm định giá miền Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thủy sản Cafatex
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang(AGM)
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Bạc Liêu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần may Quảng Ninh
 • Chào bán cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần 3 cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ĐĂK LĂK
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần du lịch Long An
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng Khánh Hòa
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Sông tiền Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Long An
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Việt Nam- Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre
  ...
 • Thông báo bán đấu giá lần hai phần vốn nhà nước tại CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Ba Vì
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại
  ...
 • Thông báo mời tham gia nhà Đầu tư chiến lược tại công ty Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên

  Thông tin chi t...

 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP In Hà Tĩnh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần du lịch Long An
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần rau quả Tiền Giang
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Lai Châu
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Đăk Lăk
  ...
 • Thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi II
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Nông nghiệp
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sông Tiền Vĩnh Long
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vật tư thiết bị giao thông
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Giống cây trồng miền Nam
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tổng hợp Bách hóa
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Điện ảnh Cần Thơ
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Điện máy và kỹ thuật công nghệ
  ...
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại VXB
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tại VXB
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phàn của SCIC tại CTCP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC lần 2 tại CTCP Giao thông Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng Giao thông- Thủy lợi Thừa Thiên Huế
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 742
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị Y tế và dược phẩm Thừa Thiên-Huế
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định Cà phê & Hàng hóa Xuất nhập khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư, Xuất nhập khẩu da giầy Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ô tô khách Hà Tây
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và thuê tàu
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị phụ tùng
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phàn của SCIC tại Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông công chính Tam Kỳ
 • Thông báo bán đáu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP May Quảng Ninh
 • Thông báo bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghiệp thực phẩm Huế
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và phát triển nông thôn Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Trà Bắc
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Hóa chất vật liệu điện TP. Hồ Chí Minh
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tranenco
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Vật tư tổng hợp Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Tạp phẩm và bảo hộ lao động
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Muối Ninh Thuận
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ĐĂK LĂK
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Bao Bì Việt Nam
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Long An
  ...
 • Thông báo đính chính nội dung quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ăn uống, khách sạn Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ô tô vận tải Hà Tây
  ...
 • Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước CTCP Dược vật tư Y tế Hải Dương
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư– VILEXIM
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch An Giang
 • Thông báo chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Dược phẩm Yên Bái
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Hưng Yên
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn tài chính và giá cả Quảng Nam
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng giao thông thủy lợi Bình Dương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và phát triển Nông nghiệp
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Điện ảnh Cần Thơ
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In Hà Tĩnh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Cửu Long
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triên điện nông thôn Trà Vinh
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP ĐT&XD Công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 73
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Docimexco
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Vật tư nông nghiệp Điện Biên
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 742
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Tiền Giang
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần SCIC tại CTCP Minh Hải
  ...
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Sài Sơn
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan tại CTCP Dược phẩm Bến Tre
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Hà Nội
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu máy Hà Nội
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch và Thương mại quốc tế - Vinatour
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng giao thông - thủy lợi Thừa Thiên Huế
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị phụ tùng
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải,Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giao thông Hà Nội
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ 472
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và XNK Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Trà Bắc
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế
 • Thông báo sửa đổi quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Đà Nẵng
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng thủy lợi Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cung ứng tàu biển Quảng Ninh
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghiệp chế biến tỉnh Hà Giang
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung Ương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ong Trung Ương
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch và Thương mại Quốc tế Vinatour
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Chế biến XNK Thủy sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Ô tô vận tải Hà Tây
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải,Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cung ứng tàu biển Quảng Ninh
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Tiền Giang
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In Nông Nghiệp
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất khẩu Công Nghệ Mới
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng CTGT 487
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải Ô tô Tiền Giang
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sách và Dịch vụ văn hóa Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Minh Hải
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
  ...
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In Hà Tĩnh
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Việt Hà - Hà Tĩnh
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP XNK Tổng hợp Giá Rai
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải Long An
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam - VVFC
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại và XNK Long An
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải,Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 79
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Trà Than Uyên
 • Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Đồng Tháp
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 222
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vật tư nông nghiệp Điện Biên
  ...
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược phẩm AGIMEXPHARM

Logo DN tiêu biểu

TaibaohiemQGVN_logo.png vinacorp.jpg baominh-logo.jpg baominh-logo.jpg FPTtelecom.jpeg vinamilk-logo.png TrangtienPlaza.png Dientutinhoc.gif DuocHauGiang.jpeg vinamilk-logo.png TaibaohiemQGVN_logo.png ThuydienVinhSonSongHinh.jpeg vinacorp.jpg TrangtienPlaza.png Dientutinhoc.gif Vinaconex.jpeg
SCIC Brochure Bản tin NĐD Hội nghị NĐD Học bổng SCIC

brochure