TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 31/5/2024 Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK) chủ trì làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và 04 Tập đoàn, Tổng công ty có vốn đầu tư của SCIC thuộc Đảng ủy Khối về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Về phía SCIC có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí BCH Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các ban chuyên môn của SCIC.

Về phía đại biểu khách mời có đại diện Lãnh đạo của 04 doanh nghiệp: đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà; đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam; đồng chí Cao Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Đinh Việt Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc SCIC đã thay mặt Đảng ủy SCIC báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, kế hoạch năm 2024: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Nghị quyết nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Khối, Đảng ủy SCIC đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2023, 2024; Ban hành các kết luận  lãnh đạo việc xây dựng và triển khai Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển của SCIC và nhiều kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty; Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy và lãnh đạo việc hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của SCIC…

Trên cơ sở đó, SCIC đã đạt được nhiều kết quả khả quan, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu đều tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước.

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2023: SCIC đã tiếp nhận 1.080 doanh nghiệp (bao gồm 25 tập đoàn, tổng công ty) với tổng vốn nhà nước hơn 32.339 tỷ đồng; trong đó tiếp nhận và triển khai tái cơ cấu, xử lý tồn tại của một số tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn; Bán vốn tại 1.054 doanh nghiệp thu về 51.668 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn; Giải ngân đầu tư với tổng số tiền 38.779 tỷ đồng, trong đó giải ngân 6.895 tỷ đồng đầu tư theo chỉ định của Chính phủ vào Vietnam Airlines; Nộp NSNN với tổng số tiền 92.823 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 13%/năm. So với thời điểm thành lập: đến hết năm 2023, doanh thu của SCIC tăng gấp 52 lần; lợi nhuận sau thuế tăng gấp 72 lần; vốn chủ sở hữu tăng gấp 17 lần; tổng tài sản tăng gấp 12 lần.

Riêng năm 2023, tổng doanh thu của SCIC đạt 6.932 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 7.003 tỷ đồng, bằng 255% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) là 11,6%, bằng 205% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 7.382 tỷ đồng, bằng 255% kế hoạch.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý các tồn tại phát sinh đặc biệt đối với 4 doanh nghiệp là Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Sông Đà đạt tổng doanh thu của công ty mẹ là 1.177 tỷ đồng; LNTT đạt 173 tỷ đồng. Năm 2023, Sông Đà tiếp tục đạt kết quả SKXD tăng trưởng so với năm 2022: Tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt 1.286 tỷ đồng; LNTT của Công ty mẹ đạt 468 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Cũng theo Đề án tái cơ cấu Sông Đà giai đoạn 2023-2028, tổng doanh thu của Sông Đà giai đoạn 2023-2028 của Sông Đà dự kiến đạt 7.215 tỷ đồng và LNTT đạt 2.300 tỷ đồng; cổ tức bình quân giai đoạn 2023-2028 tối thiểu 8%/ năm.

Như vậy, sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng, từ chỗ Sông Đà mất cân đối tài chính nghiệm trọng, hoạt động SXKD bị giảm sút, đến nay tình hình hoạt động SXKD của Sông Đà đã dần ổn định và mở rộng. Đặt được kết quả trên là do SCIC đã chỉ đạo Người đại diện vốn tại Sông Đà phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Sông Đà thực hiện rà soát các công việc trọng tâm của Sông Đà, tập trung phương án tài chính để trả nợ khoản vay thông qua tái cơ cấu Sông Đà. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong toàn Tổ hợp Sông Đà; báo cáo các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp…

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành thép, kết quả đạt được của Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) đã có bước phát triển, chi trả cổ tức năm tài chính 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ (giai đoạn từ sau khi cổ phần hóa đến trước năm 2023, Vnsteel chưa chi trả cổ tức cho cổ đông). Đến thời điểm hiện tại, Vnsteel đã nộp số tiền 413,48 tỷ đồng về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (tăng 301,6 tỷ đồng so với kết luận của Thanh tra Chính phủ là 118 tỷ đồng).

Đặc biệt, ngay sau khi tiếp nhận bàn giao vốn tại Vnsteel, SCIC đã ngay lập tức phối hợp với Người Đại diện vốn đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, xử lý các tồn tại yếu kém tại Dự án Giai đoạn 2 – Tisco và Dự án Nhà máy gang thép Lào Cai theo chỉ đạo của Chính phủ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn tại hai dự án này.

Đối với Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cũng đã có các giải pháp ứng phó, đổi mới công tác điều hành (tăng cường công tác quản trị, dự báo thị trường, kết nối chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số…) từ đó tổ chức sản xuất kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, tận dụng các cơ hội thị trường, hạn chế các tác động tiêu cực, đạt kết quả kinh doanh vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra hàng năm. Vinatex cũng nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, hướng tới chiến lược phát triển bền vững - thực hiện xanh hóa, áp dụng công nghệ 4.0, phát triển theo chiều sâu, gia tăng các sản phẩm có chất lượng, hàm lượng kỹ thuật cao hơn.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) SCIC đã thực hiện cử người đại diện vốn tại VNA, cử nhân sự cấp Lãnh đạo Tổng công ty và Lãnh đạo Ban chuyên môn tham gia HĐQT và BKS của VNA, đồng thời chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban trong công tác quản trị vốn, đặc biệt là công tác tái cơ cấu VNA, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngay sau khi thực hiện giải ngân 6.894 tỷ đồng trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, SCIC cũng thường xuyên, liên tục bám sát việc bổ sung, cập nhật Đề án tái cơ cấu của VNA và tham gia ý kiến vào Đề án ngay khi VNA gửi lấy ý kiến. Bên cạnh việc tham gia ý kiến thông qua người đại diện vốn của SCIC, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc SCIC cũng làm việc trực tiếp với Nhóm người đại diện vốn nhà nước tại VNA để có ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu và các giải pháp hỗ trợ đang được VNA kiến nghị các cấp có thẩm quyền giúp VNA vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC nhấn mạnh:

Việc thể chế hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Doanh nghiệp nhà nước: Đảng ủy, HĐTV, Ban giám đốc SCIC đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tai doanh nghiệp, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên. Đảng ủy SCIC đã ban hành các Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2023, 2024; ban hành 02 nghị quyết chuyên đề: lãnh đạo công tác “Quản trị vốn đầu tư của SCIC tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam” và lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025 của SCIC”, ban hành các kết luận lãnh đạo việc xây dựng và triển khai Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển của SCIC và nhiều kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước và đạt kết quả tốt trên các mặt công tác.

Đảng ủy SCIC cũng đã ban hành và thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đảng ủy SCIC; Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với HĐTV, Tổng Giám đốc; Quy chế phân cấp và quản lý cán bộ; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy… Tập trung quán triệt, thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trong hệ thống và rà soát chính trị nội bộ theo quy định của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tổng Công ty.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác phòng chống tham nhũng; Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội; Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp uỷ đảng.

Đặc biệt, trong các nội dung chỉ đạo tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Đảng ủy SCIC đều có sự tham gia góp ý, phân tích đánh giá và hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội Chính Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giúp Đảng ủy SCIC xác định rõ và thực hiện đúng trách nhiệm, các mối quan hệ trong công tác, từ đó đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của SCIC, đồng thời chấp hành tốt chế độ báo cáo với cấp trên theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC phát biểu tại hội nghị

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, SCIC đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác tiếp nhận và tái cơ cấu doanh nghiệp. Tổng công ty tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, từ khi thành lập đến nay, đã có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan của Đảng, Quốc Hội và Chính phủ  tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiểm toán hoạt động của SCIC. Kết luận của các đoàn đều đánh giá SCIC đã chấp hành tốt quy định của pháp luật, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn triển khai công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật.

Đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Thành đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu, xem xét việc hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của SCIC; Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, đặc biệt là các vị trí cán bộ chủ chốt.

Tiếp theo hội nghị đã nghe các đại biểu đại diện 04 doanh nghiệp báo cáo tham luận để làm rõ thêm về kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; các kiến nghị, đề xuất thực hiện thời gian tới.

Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại hội nghị

Đại diện Tổng Công ty Sông Đà đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại hội nghị

Đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

Đại diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam đồng chí Cao Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban các đơn vị Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả đạt được trong việc phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy SCIC, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng và tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động SCIC đã vượt qua thách thức, đạt được kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Các mặt công tác xây dựng Đảng được cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, nề nếp, đúng quy định; Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong doanh nghiệp; Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, kịp thời bổ sung các nhân tố mới, có tiềm năng để đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ tham gia đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện chiến lược phát triển và Kế hoạch 5 năm của SCIC đã được Thủ tướng phê duyệt một cách chi tiết, cụ thể, đồng thời SCIC cần tiếp tục chú trọng, mở rộng với định hướng rõ nét hơn, tập trung vào những dự án có quy mô lớn, tạo bước chuẩn bị quan trọng để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty trong thời gian tới; tăng cường công tác xây dựng đảng, gắn với xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của SCIC cùng 04 doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đặc biệt về công tác xây dựng Đảng, SCIC đã bám sát quy định của Trung ương, của Đảng ủy khối để đưa ra các nghị quyết triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Để thực hiện tốt công tác Đảng trong những năm tiếp theo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Đảng ủy SCIC tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện vốn đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cơ cấu lại các Ban chức năng theo hướng tinh gọn, chuyên môn sâu, đáp ứng được yêu cầu của công việc, đặc biệt là các công tác liên quan về hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng chiến lược, thể chế và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động, SCIC đã chủ động, tích cực hoàn thành xây dựng quy chế, quy định nội bộ và báo cáo các cơ quan có thẩm quyển hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các dự án trọng điểm của Tổng công ty; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối nhất trí với các nội dung trong báo cáo của SCIC và đánh giá cao sự chuẩn bị trong công tác tổ chức hội nghị cũng như ghi nhận những kết quả mà SCIC đã đạt được trong việc phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy SCIC tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của các đại biểu phát biểu tại hội nghị và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của toàn Đảng bộ, luôn giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy SCIC với Đảng ủy Khối trong công tác tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu quả, chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; Xây dựng Đảng bộ SCIC vững mạnh về tổ chức; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác phòng chống tham nhũng; Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội; Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp uỷ đảng. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty phát huy tốt vai trò, chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đảng viên, đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, SCIC kịp thời báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ủy ban và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là về cơ chế, chính sách và các thủ tục pháp lý nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, đảm bảo mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Từng bước nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC theo mô hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, có quy mô vốn chủ sở hữu hàng đầu tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng công ty tập trung dành nhiều nguồn lực để thực hiện đẩy mạnh hơn nữa công tác tái cơ cấu, thoái vốn, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài tại doanh nghiệp VNA, Thép, Sông Đà, Vinatex và triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC theo mô hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển SCIC đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 theo chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn