TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí ThànhChủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Chí ThànhChủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân; trình độ ý luận chính trị cao cấp. Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tại đây, ông đã tham gia công tác tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối. Bắt đầu làm việc tại SCIC với vị trí Phó Trưởng ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11 năm 2008. Từ năm 2010, ông Nguyễn Chí Thành lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Đầu tư 3. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC. Tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Ngày 2/10/2020 ông được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương giao phụ trách Đảng bộ SCIC. Ngày 21/10/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y ông giữ chức Bí thư Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Quốc Huy
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Thương mại, Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi về làm việc tại SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC. Ngày 11/01/2011, Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC. Ngày 09/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên HĐTV SCIC. Ngày 23/2/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 268/QĐ-TTg bổ nhiệm ông giữ chức Tổng Giám đốc SCIC.
Ông Đinh Chí Kiên
Ông Đinh Chí KiênThành viên Hội đồng thành viên
Ông Đinh Chí KiênThành viên Hội đồng thành viên
Ông Đinh Chí Kiên sinh năm 1966. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội; Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Kiên từng công tác tại Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (VIGLACERA) từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 7 năm 2007, với các chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán VIGLACERA, Kế toán trưởng Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hữu Hưng VIGLACERA, Phó ban Thanh tra VIGLACERA; tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2014 với chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán VIWASEEN. Ông Kiên bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) từ tháng 5 năm 2014 và từng được bổ nhiệm vào các vị trí: Phó trưởng Ban Quản lý rủi ro, Trưởng Ban Quản lý rủi ro. Ngày 21 tháng 6 năm 2022, ông Kiên được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên SCIC.
Ông Lê Huy Chí
Ông Lê Huy ChíThành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Huy ChíThành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Huy Chí sinh năm 1976, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK; Trưởng Ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp SCIC. Ông Lê Huy Chí được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.
Bà Đinh Thị Bích Diệp
Bà Đinh Thị Bích DiệpThành viên Hội đồng thành viên
Bà Đinh Thị Bích DiệpThành viên Hội đồng thành viên
Bà Đinh Bích Diệp sinh năm 1973, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 1 SCIC. Bà Đinh Bích Diệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Quốc Huy
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên HĐTV, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên HĐTV, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Thương mại, Thạc sỹ Tài chính- Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi về làm việc tại SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC. Ngày 11/01/2011, Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC. Ngày 09/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên HĐTV SCIC.Ngày 23/2/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 268/QĐ-TTg bổ nhiệm ông giữ chức Tổng Giám đốc SCIC.
Ông Đinh Việt Tùng
Ông Đinh Việt TùngPhó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Việt TùngPhó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Việt Tùng sinh ngày 30/10/1974. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính, Cử nhân kế toán- Đại học Tài chính –Kế toán Hà Nội, Cử nhân luật- Đại học Luật Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Tùng từng công tác tại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ Tài chính. Ông Tùng bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó trưởng ban Đầu tư SCIC vào năm 2006 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đầu tư 2 từ tháng 2/2012. Ngày 17/10/2019, ông Tùng được Hội đồng Thành viên Tổng công ty bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.
Ông Nghiêm Xuân Đa
Ông Nghiêm Xuân ĐaPhó Tổng Giám đốc
Ông Nghiêm Xuân ĐaPhó Tổng Giám đốc
Ông Nghiêm Xuân Đa sinh ngày 29/5/1966. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ - Đại học Mỏ Matxcova, cử nhân Luật kinh tế- Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ kinh tế tài chính - Đại học Tổng hợp London; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Nghiêm Xuân Đa trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc SCICcó thời gian công tác 26 năm tại Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) và từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán (2006-2007); Kế toán trưởng (2007-2011); Phó Tổng giám đốc Vnsteel (2011-2013); Ủy viên HĐQT Vnsteel (2013-2014); Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Vnsteel (2014-2015); Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Vnsteel (2015-2016); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vnsteel (01/2017-8/2020). Ngày 1/7/2021 ông được HĐTV SCIC bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SCIC
Ông Lê Thanh Tuấn
Ông Lê Thanh TuấnPhó Tổng Giám đốc
Ông Lê Thanh TuấnPhó Tổng Giám đốc
Ông Lê Thanh Tuấn sinh năm 1979. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính, Đại học Sydney (Úc) và bằng Cử nhân của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ngoài ra, ông Tuấn có chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst). Ông Tuấn từng công tác tại Vụ Châu Á, Thái Bình Dương - Bộ Thương Mại, nay là Bộ Công thương. Ông Tuấn bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) từ năm 2008 và từng được bổ nhiệm vào các vị trí: Phó Trưởng ban Đầu tư 3, Phó Trưởng Ban Đầu tư 4, Trưởng Ban Đầu tư 4 SCIC. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, ông Tuấn được Hội đồng Thành viên SCIC bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.

KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Nguyễn Đức Nam
Ông Nguyễn Đức Nam Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Đức Nam Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Đức Nam có trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội; Thạc sỹ kinh tế, Đại học Hàng Hải Việt Nam; Đang học Cao cấp lý luận. Ông Nguyễn Đức Nam được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ngày 19/7/2021. Trước đó ông Nam từng là: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Đầu tư phát triển Hải Phòng (5/1999-12/1999); Chuyên viên Phòng Tín dụng địa phương, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hải Phòng (01/2000-3/2000); Chuyên viên Sở KHĐT Hải Phòng (4/2000-3/2009); Chuyên viên Vụ Quản lý các KKT, Bộ KHĐT (4/2009-6/2019); Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Ủy ban QLVNN (7/2019-18/7/2021)
Ông Chu Thanh Long
Ông Chu Thanh Long Kiểm soát viên
Ông Chu Thanh Long Kiểm soát viên
Ông Chu Thanh Long sinh năm 1983 tại Hà Nội. Ông Chu Thanh Long có trình độ chuyên môn Kỹ sư quản trị doanh nghiệp – Đại học Bách khoa Hà Nội; Thạc sĩ Tài chính tiền tệ - Học viện Tài chính – Đại học Nhân dân Trung Quốc. Chứng chỉ cơ bản về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Luật chứng khoán- Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban chứng khoán nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. Ông Chu Thanh Long từng là Nhân viên Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương (2006 - 2007), Nhân viên công ty cổ phần hóa chất Tiến Hoàng (2007 – 2008), Chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng (2013 – 2015), Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng (2015 – 2019). Tháng 9/2019, ông Long được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY

Ông Vũ Trí Thức
Ông Vũ Trí ThứcKế toán trưởng
Ông Vũ Trí ThứcKế toán trưởng
Ông Vũ Trí Thức sinh năm 1976. Ông Thức có bằng Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG); Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA); Chứng chỉ Kế toán trưởng (2019). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Thức làm việc tại SCIC từ tháng 4 năm 2007 và trải qua các vị trí: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán (TCKT), Phó trưởng Ban TCKT, biệt phái tại Công ty CP Đầu tư Việt Nam Ô-man, Trưởng Ban TCKT. Ngày 08/11/2019, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ban hành Quyết định số 109/ QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trí Thức vào vị trí Kế toán trưởng Tổng công ty.
GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn