TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí ThànhChủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Chí ThànhChủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân; trình độ ý luận chính trị cao cấp. Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tại đây, ông đã tham gia công tác tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối. Bắt đầu làm việc tại SCIC với vị trí Phó Trưởng ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11 năm 2008. Từ năm 2010, ông Nguyễn Chí Thành lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Đầu tư 3. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC. Tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Ngày 2/10/2020 ông được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương giao phụ trách Đảng bộ SCIC. Ngày 21/10/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y ông giữ chức Bí thư Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Quốc Huy
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Thương mại, Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi về làm việc tại SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC. Ngày 11/01/2011, Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC. Ngày 09/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên HĐTV SCIC. Ngày 23/2/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 268/QĐ-TTg bổ nhiệm ông giữ chức Tổng Giám đốc SCIC.
Ông Đinh Chí Kiên
Ông Đinh Chí KiênThành viên Hội đồng thành viên
Ông Đinh Chí KiênThành viên Hội đồng thành viên
Ông Đinh Chí Kiên sinh năm 1966. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội; Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Kiên từng công tác tại Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (VIGLACERA) từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 7 năm 2007, với các chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán VIGLACERA, Kế toán trưởng Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hữu Hưng VIGLACERA, Phó ban Thanh tra VIGLACERA; tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2014 với chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán VIWASEEN. Ông Kiên bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) từ tháng 5 năm 2014 và từng được bổ nhiệm vào các vị trí: Phó trưởng Ban Quản lý rủi ro, Trưởng Ban Quản lý rủi ro. Ngày 21 tháng 6 năm 2022, ông Kiên được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên SCIC.
Ông Lê Huy Chí
Ông Lê Huy ChíThành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Huy ChíThành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Huy Chí sinh năm 1976, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK; Trưởng Ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp SCIC. Ông Lê Huy Chí được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.
Bà Đinh Thị Bích Diệp
Bà Đinh Thị Bích DiệpThành viên Hội đồng thành viên
Bà Đinh Thị Bích DiệpThành viên Hội đồng thành viên
Bà Đinh Bích Diệp sinh năm 1973, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 1 SCIC. Bà Đinh Bích Diệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Quốc Huy
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên HĐTV, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên HĐTV, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Thương mại, Thạc sỹ Tài chính- Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi về làm việc tại SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC. Ngày 11/01/2011, Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC. Ngày 09/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên HĐTV SCIC.Ngày 23/2/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 268/QĐ-TTg bổ nhiệm ông giữ chức Tổng Giám đốc SCIC.
Ông Đinh Việt Tùng
Ông Đinh Việt TùngPhó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Việt TùngPhó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Việt Tùng sinh năm 1974. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính, Cử nhân kế toán- Đại học Tài chính –Kế toán Hà Nội, Cử nhân luật- Đại học Luật Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Tùng từng công tác tại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ Tài chính. Ông Tùng bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó trưởng ban Đầu tư SCIC vào năm 2006 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đầu tư 2 từ tháng 2/2012. Ngày 17/10/2019, ông Tùng được Hội đồng Thành viên Tổng công ty bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.
Ông Vũ Trí Thức
Ông Vũ Trí ThứcPhó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Trí ThứcPhó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Trí Thức sinh năm 1976. Ông Thức có bằng Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG); Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA); Chứng chỉ Kế toán trưởng (2019). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Thức từng công tác và giữ chức phó trưởng phòng kiểm toán tại Công ty kiểm toán Việt Nam. Ông Thức bắt đầu làm việc tại SCIC từ tháng 4 năm 2007 và trải qua các vị trí: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán (TCKT), Phó trưởng Ban TCKT, biệt phái tại Công ty CP Đầu tư Việt Nam Ô-man, Trưởng Ban TCKT. Ngày 08/11/2019, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ban hành Quyết định số 109/ QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trí Thức vào vị trí Kế toán trưởng Tổng công ty. Ngày 19/6/2024, Hội đồng Thành viên SCIC đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm ông Thức làm Phó Tổng giám đốc SCIC.
Ông Lê Thanh Tuấn
Ông Lê Thanh TuấnPhó Tổng Giám đốc
Ông Lê Thanh TuấnPhó Tổng Giám đốc
Ông Lê Thanh Tuấn sinh năm 1979. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính, Đại học Sydney (Úc) và bằng Cử nhân của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ngoài ra, ông Tuấn có chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst). Ông Tuấn từng công tác tại Vụ Châu Á, Thái Bình Dương - Bộ Thương Mại, nay là Bộ Công thương. Ông Tuấn bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) từ năm 2008 và từng được bổ nhiệm vào các vị trí: Phó Trưởng ban Đầu tư 3, Phó Trưởng Ban Đầu tư 4, Trưởng Ban Đầu tư 4 SCIC. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, ông Tuấn được Hội đồng Thành viên SCIC bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.
Bà Lê Thị Hoài Diễm
Bà Lê Thị Hoài DiễmPhó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Hoài DiễmPhó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Hoài Diễm sinh năm 1981. Bà Diễm có bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh ngoại thương – Đại Học Kinh tế Đà Nẵng; Thạc sỹ chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Đà Nẵng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Bà Diễm từng công tác và giữ chức Phó phòng GD Hùng Vương 1 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng. Bà Diễm bắt đầu làm việc tại SCIC từ tháng 11 năm 2012 và trải qua các vị trí: Phó phòng, Chi nhánh Miền Trung (CNMT); Trưởng phòng, CNMT; Phó Giám Đốc CNMT; Phó Giám đốc Phụ trách CNMT. Ngày 04/3/2020, bà Lê Thị Hoài Diễm được bổ nhiệm làm Giám đốc CNMT. Ngày 19/6/2024, Hội đồng Thành viên SCIC đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm bà Diễm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.

KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Nguyễn Đức Nam
Ông Nguyễn Đức Nam Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Đức Nam Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Đức Nam có trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội; Thạc sỹ kinh tế, Đại học Hàng Hải Việt Nam; Đang học Cao cấp lý luận. Ông Nguyễn Đức Nam được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ngày 19/7/2021. Trước đó ông Nam từng là: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Đầu tư phát triển Hải Phòng (5/1999-12/1999); Chuyên viên Phòng Tín dụng địa phương, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hải Phòng (01/2000-3/2000); Chuyên viên Sở KHĐT Hải Phòng (4/2000-3/2009); Chuyên viên Vụ Quản lý các KKT, Bộ KHĐT (4/2009-6/2019); Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Ủy ban QLVNN (7/2019-18/7/2021)
Ông Nguyễn Thanh Nam
Ông Nguyễn Thanh Nam Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Thanh Nam Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Thanh Nam có trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán trường Deakin University, Úc ; Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng trường Monash Univesity, Úc; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Thanh Nam được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ngày 1/5/2023. Trước đó, ông Nam từng công tác tại Ban Tài chính thuộc TCT Thăm dò Khai thác Dầu khí; Kế toán tại Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ vaf Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long; Phó trưởng phòng Kế hoạch dự án, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước; Phó trưởng phòng Kế hoạch Lễ tân, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Văn phòng Chính phủ; Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ông Lê Minh Trung
Ông Lê Minh Trung Kiểm soát viên
Ông Lê Minh Trung Kiểm soát viên
Ông Lê Minh Trung có trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Woodbury, California, Hoa Kỳ; Thạc sỹ Kinh doanh và quản trị, Đại học Woodbury, California, Hoa Kỳ; Cao cấp lý luận chính trị; Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên. Ông Lê Minh Trung được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ngày 26/4/2024. Trước đó, ông Lê Minh Trung từng là: Chuyên viên phòng Phát triển kinh doanh, Khối khách hàng lớn, Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội; Chuyên viên phòng Kinh doanh số, Khối ngân hàng số, Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội; Chuyên viên Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Ủy ban QLVNN; Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tổng hợp Văn phòng, Ủy ban QLVNN; Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tổng hợp, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban, Văn phòng Ủy ban QLVNN; Kiêm giúp việc Văn phòng Ban Cán sự đảng Ủy ban QLVNN.
GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn