TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

QUY CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

  • Ngày 01/10/2014, Hội đồng thành viên SCIC đã có Quyết định số 22/QĐ-ĐTKDV.HĐTV v/v ban hành Quy chế Người đại diện (kèm theo). Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế Người đại diện được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 06/02/2013.

                Toàn văn quy chế tải về tại đây

                Và tại đây (22.QD.DTKDV.HDTV)

  • Ngày 14/7/2017, SCIC trân trọng gửi NĐD dự thảo Quy chế Người đại diện mới tại đây
  • Ngày 10/8/2017, HĐTV Tổng công ty đã ký Quyết định số 65 và 66 về việc ban hành Quy chế Người đại diện và Quy định đánh giá Công ty TNHH MTV, Người quản lý DN tại các Công ty TNHH MTV và Người đại diện:

                            - Quyết định số 65:  65.QD.DTKDV.HDTV.PDF

                            - Quyết định số 66:  66.QD.DTKDV.HDTV.PDF

VĂN BẢN PHÁP LÝ

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo.

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn