TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HỌC BỔNG SCIC

SCIC là tên viết tắt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation), được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2006.
SCIC ra đời trong bối cảnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước; tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp; chuyển đổi phương thức quản lý vốn nhà nước từ quyết định hành chính sang đầu tư kinh doanh vốn, theo đó, Nhà nước đóng vai trò là cổ đông-nhà đầu tư, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và bình đẳng với các khu vực đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.
Sứ mệnh của SCIC là thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Bên cạnh những thành tựu đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, SCIC cũng là một trong những đơn vị thuộc khối doanh nghiệp nhà nước tích cực trong công tác an sinh - xã hội, tài trợ cộng đồng trong đó Học bổng "SCIC- nâng bước tài năng trẻ" là chương trình thường niên kể từ khi SCIC thành lập nhằm hỗ trợ những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa thuộc các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, ngoại giao để giúp các em có thêm điều kiện tài chính cho chi phí học tập, nâng cao kỹ năng mềm...trước khi ra trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
  • Thông báo Học bổng "SCIC-nâng bước tài năng trẻ” năm 2023: Tải tại đây!
  • Thông báo Học bổng "SCIC-nâng bước tài năng trẻ” năm 2024: Tải tại đây!
GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn