TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là một trong những cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật; đẩy mạnh tiến độ tái cơ cấu và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu DNNN, tập trung nguồn lực để đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mang lại hiệu quả hoặc Nhà nước cần tiếp tục nắm giữ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp; trở thành tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp và hàng đầu của Chính phủ - “Nhà đầu tư của Chính phủ”
2.
Đến năm 2035, xây dựng SCIC trở thành tập đoàn đầu tư tài chính của Chính phủ,  1 trong 10 tập đoàn tài chính có quy mô vốn chủ sở hữu hàng đầu tại Việt Nam. Trong giai đoạn này, SCIC chuyển hướng mạnh từ hoạt động tiếp nhận, quản trị DN và bán vốn sang tập trung đầu tư vào: (i) ngành, lĩnh vực mang lại hiệu quả và (ii) ngành, lĩnh vực Nhà nước cần tiếp tục nắm giữ chi phối để thực hiện vai trò chủ đạo. Hướng tới trở thành quỹ đầu tư của Chính phủ từ sau năm 2035

GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn