TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2024
 • Công văn 197 (về công bố thông tin KHSXKD&ĐTPT 2024): Tại đây

Năm 2023
 • Công văn 422 (về công bố thông tin KHSXKD 2023): Tại đây
 • Danh sách DN bán vốn đợt 1-2023: tại đây

 • Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023 : tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 : tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023  (đã kiểm toán): tại đây
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2023  (đã kiểm toán): tại đây

Năm 2022:


 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 : tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 (SCIC Lập) : tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 (Đã kiểm toán) : tại đây
 • Báo cáo tài chính riêng 2022: tại đây

Năm 2021
:

 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán : tại đây
 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 : Tại đây
 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2021 : tại đây

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 6 tháng năm 2021: Tải tại đây!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 2020:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2019:

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất: Tải tại đây!
 • Kế hoạch kinh doanh 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tình hình việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo hợp nhất + Báo cáo riêng 6 tháng 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Kế hoach sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Báo cáo chế độ, Tiền lương, Tiền thưởng của DN năm 2019 : Link ở đây
 • SIC_Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019: Link ở đây
 • SIC_Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất: Link ở đây
 • SIC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019: Link ở đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2018:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2017:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2016:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2015:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2014:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2013:

GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn