TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2022:

 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 : tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 (SCIC Lập) : tại đây
 • Báo cáo tài chính riêng 2022: tại đây

Năm 2021
:

 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán : tại đây
 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 : Tại đây
 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2021 : tại đây

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 6 tháng năm 2021: Tải tại đây!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 2020:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2019:

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất: Tải tại đây!
 • Kế hoạch kinh doanh 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tình hình việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo hợp nhất + Báo cáo riêng 6 tháng 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Kế hoach sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Báo cáo chế độ, Tiền lương, Tiền thưởng của DN năm 2019 : Link ở đây
 • SIC_Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019: Link ở đây
 • SIC_Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất: Link ở đây
 • SIC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019: Link ở đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2018:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2017:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2016:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2015:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2014:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2013:

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo.

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn