TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Từ 1/1/2008 đến 1/9/2011

Ông VŨ VĂN NINH

Ông Vũ Văn Ninh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội động quản trị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Ông Vũ Văn Ninh từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Ninh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCIC từ 1/1/2008 đến 1/9/2011.

Từ 1/1/2008 đến 1/9/2011

Từ 4/4/2006 đến 1/1/2008

LÊ THỊ BĂNG TÂM

Bà Lê Thị Băng Tâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4/2006. Bà Lê Thị Băng Tâm từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam. Bà Tâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCIC từ 4/4/2006 đến 1/1/2008.

Từ 1/1/2008 đến 1/10/2010

Ông TRẦN VĂN TÁ

Ông Trần Văn Tá được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và được Chủ tịch HĐQT SCIC ký Quyết định bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc SCIC từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Ông Tá đã có 10 năm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong đó có 5 năm là Thứ trưởng thường trực. Ông Tá đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Thành viên HĐTV SCIC từ 1/1/2008 đến 1/10/2010.

Từ 1/1/2008 đến 1/10/2010

Từ 27/6/2008 đến 27/11/2009

Ông TRẦN XUÂN HÀ

Ông Trần Xuân Hà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Ủy viên HĐQT Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 27 tháng 6 năm 2008. Ông Hà là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hà đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT SCIC từ 27/6/2008 đến 27/11/2009.

Từ 1/9/2011 đến 26/7/2013

Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Ông Vương Đình Huệ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào tháng 9/2011. Ông Huệ từng là Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính và hiện là Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội. Ông Huệ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV SCIC từ 1/9/2011 đến 26/7/2013.

Từ 1/9/2011 đến 26/7/2013

Từ 26/7/2013 đến 28/12/2015

Ông TRẦN VĂN HIẾU

Ông Trần Văn Hiếu được Thủ tướng Chính phủ bô nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 26 tháng 7 năm 2013. Ông Hiếu là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV SCIC từ ngày 26/7/2013 đến ngày 28/12/2015.

Từ 13/4/2006 đến 14/7/2014

Ông CAO VIẾT SINH

Ông Cao Viết Sinh được cử tham gia làm Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4 năm 2006. Ông Sinh từng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Sinh đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT (sau này là Thành viên HĐTV) SCIC từ 13/4/2006 đến 14/7/2014.

Từ 13/4/2006 đến 14/7/2014

Từ 13/4/2006 đến 14/7/2014

Ông ĐỖ HỮU HÀO

Ông Đỗ Hữu Hào được Thủ tướng Chính phủ cử tham gia làm Ủy viên HĐQT Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4 năm 2006. Ông Hào từng là Thứ trưởng Bộ Công thương. Ông Hào đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT (sau này là Thành viên HĐTV) SCIC từ 13/4/2014 đến 14/7/2014.

Từ 1/1/2011 đến 30/4/2016

Ông LẠI VĂN ĐẠO

Ông Lại Văn Đạo được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên SCIC và được Chủ tịch Hội đồng thành viên  SCIC ký Quyết định bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc SCIC từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30/4/2016.

 Trước đó, ông Đạo là Phó Tổng giám đốc thường trực Ngân hàng phát triển Việt Nam, Trưởng Ban kiểm soát Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển. Ông  Đạo từng đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân hàng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Tổng cục Quản lý doanh nghiệp Bộ Tài chính. Ông cũng  từng là giảng viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

Từ 1/1/2011 đến 30/4/2016

Từ 7/2014 đến 10/2016

Ông TRẦN HỮU TIẾN

Ông Trần Hữu Tiến được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2016. Ông Trần Hữu Tiến từng là Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Từ 7/2014 đến 10/2016

Ông HỒ SỸ HÙNG

Ông Hồ Sỹ Hùng được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2016. Ông Hồ Sỹ Hùng hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Từ 7/2014 đến 10/2016

Từ 1/1/2008 đến 2018

Ông HOÀNG NGUYÊN HỌC

Ông Hoàng Nguyên Học được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ 1/1/2008. Trước đó, ông đã từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính.Ngày 27/6/2008, ông Học được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Từ 29/6/2011 đến 2016

NHỮ THỊ HỒNG LIÊN

Bà Nhữ Thị Hồng Liên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ 29/6/2011. Trước đó, Bà đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ 29/6/2011 đến 2016

Từ 18/11/2014 đến 2018

Ông NGUYỄN HỒNG HIỂN

Ông Nguyễn Hồng Hiển được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ 18/11/2014 đến năm 2018. Hiện ông Nguyễn Hồng Hiển công tác tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ 28/12/2015 đến 24/9/2020

Ông NGUYỄN ĐỨC CHI

Ông Nguyễn Đức Chi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 28 tháng 12 năm  2015. Ngày 24/9/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1443/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Đức Chi thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước

Từ 28/12/2015 đến 24/9/2020

Từ 8/2006 đến 5/2022

Ông LÊ SONG LAI

Ông Lê Song Lai được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2022. Trước đó, ông đã từng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ Tài chính.

Từ 7/2021 đến 5/2023

Ông NGHIÊM XUÂN ĐA

Ông Nghiêm Xuân Đa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2023. Trước đó, ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel).

Từ 7/2021 đến 5/2023

GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn