TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SCIC tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng ngày 5/1/2023 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối); đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cùng đại biểu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài Chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các đơn vị chức năng của Ủy ban và Đảng ủy Khối.
Về phía SCIC có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ đảng viên Đảng bộ SCIC.


Đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng giám đốc SCIC báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022

Thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư của Chính phủ
Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng giám đốc SCIC cho biết, Tổng công ty đạt doanh thu 10.694 tỷ đồng, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 135% kế hoạch năm 2022. Trong đó, doanh thu cổ tức đạt 8.216 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch 2022 và bằng 188% cùng kỳ năm 2021; doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.836 tỷ đồng, bằng 191% kế hoạch năm 2022.
Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận 10 doanh nghiệp, với tổng vốn nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng.
Trong công tác quản trị doanh nghiệp, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.
SCIC cũng đã chủ động đẩy mạnh triển khai công tác thoái vốn nhà nước và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp.
Triển khai hoạt động đầu tư, SCIC nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như: Đầu tư tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng HKQT Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, SCIC tăng cường tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn của SCIC trong việc triển khai các dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Năm 2023, SCIC đưa ra các chương trình công tác lớn, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty trong hệ sinh thái của Ủy ban, từng bước thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư của Chính phủ tham gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ đảng viên người lao động SCIC trong năm 2022 đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong chuyển đổi số, quản trị, thoái vốn. Kết quả kinh doanh của SCIC đạt được rất tích cực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, sự tích cực của SCIC được thể hiện trong việc tiếp nhận, cơ cấu lại các doanh nghiệp tiếp nhận về; khẳng định vai trò đầu tư nhà nước; tham gia tích cực, có trách nhiệm, hiệu quả, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội.
Nhận định về năm 2023 sẽ vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, SCIC cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong đó tập trung nâng cao hơn nữa vị thế vai trò đầu tư, kinh doanh vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp; tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác quản trị. SCIC cần xác định rõ mục tiêu và chủ động đưa ra các giải pháp tự thân để thực hiện thành công các mục tiêu đó. Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng yêu cầu SCIC trong năm 2023 tiếp tục đổi mới trong quản trị để mang lại kết quả, hiệu quả cao hơn.

Tiếp tục đổi mới, chủ động nhiều giải pháp

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SCIC báo cáo công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy thông tin, năm 2022 là năm thứ hai SCIC triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã cụ thể hóa, ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2022, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt.
Đảng ủy SCIC tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy Đảng, Chính phủ để lãnh đạo Đảng bộ và Tổng công ty thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số về nhiệm vụ công tác năm 2023 và các kết luận của Đảng ủy Khối. Tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty triển khai, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các công tác trọng tâm (về cơ chế; về công tác tiếp nhận; về công tác bán vốn; về doanh thu cổ tức, tài chính; về hoạt động đầu tư; về công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp trong danh mục...) để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023. Báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của SCIC; Đề án Cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021 - 2025... làm căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển hoạt động cổ phần hóa, bán vốn và đầu tư kinh doanh vốn của SCIC.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyếtBan Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động SCIC đã đạt được trong bối cảnh khó khăn của năm 2022, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng ủy Khối.
Đảng ủy SCIC đã kịp thời phổ biến, quán triệt, thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". SCIC đã lãnh đạo, chỉ đạo 17/17 chi bộ tổ chức thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với HĐTV, Tổng Giám đốc; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025... Đảng ủy SCIC đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với các kết quả tích cực.
Năm 2023, dự báo nền kinh tế tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu Đảng ủy SCIC tiếp tục quán triệt và chấp hành đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của đảng; tăng cường công tác xây dựng đảng, gắn với xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC tiếp thu các ý kiến chỉ đạo

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC chỉ rõ một số nội dung cụ thể đối với Tổng công ty trong năm 2023, đó là nhận thức rõ bối cảnh đề đề ra các nhiệm vụ và giải pháp tự thân. Về đầu tư kinh doanh vốn phải luôn bám sát các quy định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC để có những tháo gỡ, khởi sắc báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học định kỳ.

Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCIC, Chiến lược phát triển của công ty, SCIC sẽ tích cực, chủ động làm việc với các đơn vị chức năng của Ủy ban trong việc xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của SCIC và triển khai ngay việc giao KPI cho các đơn vị trên cơ sở các mục tiêu đã được Đảng ủy, HĐTV thống nhất báo cáo với cấp trên; tích cực, chủ động trong việc xử lý những vấn đề còn tồn tại; chủ động tham gia cùng các cơ quan chức năng của các Bộ, ban, ngành trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, đổi mới chính sách liên quan đến hoạt động của SCIC để đạt được mục tiêu toàn diện; tập trung vào các chỉ đạo của cấp trên, bộ máy nhân sự, công tác xây dựng Đảng, quản trị doanh nghiệp lớn và kiểm tra, giám sát, xử lý.
Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Nguyễn Chí Thành kêu gọi tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC phát huy thành quả đạt được, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2022 cho Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SCIC vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng

Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SCIC khen thưởng, chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng Búa liềm vàng năm 2022


Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn