TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SCIC tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2023  

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 5/1/2023 tại Hà Nội, SCIC đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 với sự có mặt đông đủ của cán bộ, người lao động SCIC. 

Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể người lao động SCIC.

Kết quả hoạt động năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hà Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn của SCIC trong năm 2022 vừa qua.

Đồng chí Trần Hà Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn của SCIC năm 2022

Công đoàn SCIC xây dựng chương trình công tác trong năm 2022 căn cứ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Công đoàn Bộ Tài chính. Công đoàn SCIC tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai, quán triệt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, người lao động; gắn với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao văn hóa công sở, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của công đoàn viên, người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch. Chú trọng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, người lao động; đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kế hoạch đặt chỉ tiêu hằng năm: Phấn đấu 100% cán bộ nhân viên, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó khoảng 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Công đoàn SCIC đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn SCIC lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028, Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2023-2028, Hướng dẫn Hội nghị bầu Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 202/HD-CĐ của Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn SCIC thực hiện công tác quy hoạch nhân sự ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban kiểm tra và các chức danh trong ủy ban kiểm tra, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở. Hoàn thành các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên theo đúng quy định.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở SCIC đã tạo điều kiện cho người lao động thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ theo quy định của pháp luật, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể người lao động, mang lại bầu không khí làm việc dân chủ, gắn kết giữa các cá nhân với tập thể, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Cán bộ người lao động có ý thức giữ gìn kỷ luật nơi làm việc; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

Công đoàn SCIC phối hợp với chính quyền thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ nhân viên vào các dịp lễ tết, thăm hỏi, hỗ trợ chi phí ốm đau, tổ chức các hoạt động, văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị, cán bộ nhân viên trong SCIC. Công đoàn SCIC tiếp tục duy trì hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe cho người lao động qua các bộ môn thể thao, tổ chức Ngày hội thể thao, hưởng ứng các phong trào thể thao do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Công đoàn Bộ Tài chính và các đơn vị tổ chức.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc SCIC, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Tổng Giám đốc SCIC, đồng chí Chu Thế Hoàng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2022. 

Đồng chí Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SCIC trình bày báo cáo của người sử dụng lao động liên quan đến chế độ, chính sách năm 2022

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Tổng Giám đốc SCIC báo cáo công khai tài chính năm 2022

Đồng chí Chu Thế Hoàng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo kết quả công tác Thanh tra Nhân dân năm 2022 

Về chế độ tiền lương, thưởng, công đoàn thực hiện theo nguyên tắc gắn với vị trí công việc và kết quả thực hiện công việc; khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, quản lý giỏi đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của SCIC; mức lương thấp nhất chi trả cho người lao động tại SCIC không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được SCIC thực hiện theo đúng quy định (đạt 100%); phối hợp với cơ quan bảo hiểm chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, … cho người lao động. Ngoài ra, Tổng công ty đã mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên đảm bảo người lao động có điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên Tổng công ty.

Công đoàn tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW. Công đoàn SCIC tổ chức lễ kết nạp và trao quyết định gia nhập công đoàn cho 10 đoàn viên công đoàn mới; phối hợp với tổ chức Đảng trong công tác phát triển đảng viên: trong kỳ nhận xét để hoàn thành thủ tục kết nạp 03 quần chúng ưu tú và cử 06 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức đảng.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Tổng Giám đốc SCIC (bên trái) giải đáp thắc mắc của người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn đề nghị BCH Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, gắn công tác chuyên môn với các hoạt động thi đua của Công đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. ​​Với tư cách người sử dụng lao động, đồng chí Đinh Việt Tùng yêu cầu một số nội dung với người lao động tại tổng công ty gồm: có trách nhiệm xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp SCIC, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Tổng công ty về kỷ luật lao động, văn hóa SCIC, hoàn thành công việc đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng với chế độ làm việc “8 giờ chất lượng, hiệu quả”; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa, văn minh công sở gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ.

                           Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tập thể năm 2023

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn