STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Tình hình quản lý sử dụng đất - Mẫu TT-05/TCT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT

                                                   Ngày ... tháng ... năm 200...

Họ và tên Người đại diện vốn:

Tên doanh nghiệp:

Chức vụ trong doanh nghiệp:

 

STT

Diện tích

Địa chỉ đất

Mục đích sử dụng

Hiện trạng sử dụng

Đất thuê/ giao đất

Loại đất (đất Nông nghiệp, phi NN, đất ở…)

Tài sản gắn liền với đất và diện tích chiếm đất

Giá đất theo khung giá Nhà nước

Giá thị trường (nếu có)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị gửi kèm: Các hồ sơ đất như Bản sao giấy CN quyền SD đất, quyết định giao đất/ thuê đất...

Người đại diện

 

 


No item found!

MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2020 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department