TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải năm 2023

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 11/6/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (giai đoạn 2019-2023) và trao Giải năm 2023.

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo cấp Vụ các ban Đảng Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; Chủ tịch HĐQT (HĐTV), Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tác giả, nhóm tác giả và đại diện các tập thể đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu rõ, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương.

Đảng ủy Khối đã ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 4.060 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, với 456.872 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Đồng thời xác định việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết công tác hằng năm của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, cụ thể hóa việc thực hiện các quy định về nêu gương gắn với Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW trong các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ; xác định là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã ban hành đầy đủ các kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đặc biệt là Chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hằng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành 6.567 văn bản nhằm cụ thể hóa trong các chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hằng năm và thông qua sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, các hội nghị của cấp ủy.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và tổ chức triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các cấp uỷ, tổ chức đảng được thực hiện ngày càng hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; các đảng viên được kiểm tra, giám sát đều nhận thức rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thường xuyên được quan tâm; tăng cường định hướng thông tin, chấn chỉnh kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp nhà nước; khẳng định vai trò, vị trí và truyền thông hình ảnh, thương hiệu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối.

Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối gương mẫu học tập và làm theo Bác được quan tâm, chú trọng, thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2024.

Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối tiếp tục đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trực tiếp giúp đỡ 54/62 huyện nghèo trong cả nước… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cấp ủy trực thuộc đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát, xây dựng quy định, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng chống tham nhũng. Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai quy định về văn hóa doanh nghiệp, văn minh công sở. Đến nay đã có 38/38 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Nhiều doanh nghiệp xây dựng được nội dung, thiết chế văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện cụ thể theo ngành/lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong những nét đặc trưng tạo nên thương hiệu của mỗi doanh nghiệp.

Trong 3 năm (2021-2024) đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng; trong đó Đảng ủy Khối khen thưởng 26 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 25 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Đảng ủy SCIC vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen và hoa chúc mừng tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sợi chỉ đỏ, xuyêt suốt trong mọi hành động.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chủ yếu hiện nay trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, những công việc của ngành tuyên giáo như xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, con người và văn hóa doanh nghiệp; tích cực quán triệt và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động luôn hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết và cụ thể là phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng kiến mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2024.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023), trao Giải năm 2023 và phát động Giải năm 2024.

Báo cáo sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (giai đoạn 2019-2023) cho thấy: Triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Trung ương, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương được tổ chức hằng năm; đồng thời xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng trực thuộc hằng năm.

Đảng ủy Khối đã thành lập Ban Tổ chức Giải Búa Liềm vàng giai đoạn 2020-2025; ban hành Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Giải hằng năm cùng các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt các đảng ủy trực thuộc triển khai Giải tới các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Ban Tổ chức Giải đã xây dựng chương trình công tác; thành lập Ban Giám khảo (vòng Sơ khảo và Chung khảo) và quy chế làm việc của Ban Giám khảo; ban hành các quyết định, văn bản liên quan đến tổ chức Giải.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối - Cơ quan thường trực Giải đã tiếp nhận 7.970 tác phẩm từ 38/38 đảng ủy trực thuộc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổng hợp, lựa chọn, tổ chức sơ loại; chấm sơ khảo và chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất viết về công tác xây dựng Đảng, các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội để trao giải.

Số lượng tác phẩm tham dự Giải năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt số lượng tác phẩm tham dự Giải năm 2023 cao gấp gần 3 lần so với năm 2022 và gấp 8 lần so với Giải lần thứ nhất năm 2019; chất lượng tác phẩm được nâng cao, bảo đảm đúng thể lệ; chủ đề, nội dung phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối nói riêng, nhất là những vấn đề đang được cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm; các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Căn cứ kết quả chấm điểm, bình chọn của Ban Giám khảo, 5 năm qua, Cơ quan thường trực Giải đã báo cáo, đề nghị Ban Tổ chức Giải, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao 01 giải Đặc biệt, 10 giải A/giải Nhất, 15 giải B/giải Nhì, 36 giải C/giải Ba và 74 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Căn cứ vào việc hưởng ứng, triển khai Giải hằng năm, Cơ quan thường trực Giải đã báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 33 lượt đảng ủy xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối và tặng hoa cho 07 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW giai đoạn 5 năm (2019-2023).

Về công tác tổ chức giải Búa liềm vàng năm 2023. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 (Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 20/4/2023 về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các đảng ủy trực thuộc triển khai Giải tới cán bộ, đảng viên, người lao động.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2023, đã tiếp 4.644 tác phẩm từ 36 đảng ủy trực thuộc; các tác phẩm tham dự Giải đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú: chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình, phóng sự ảnh; có một số tác phẩm triển khai hình thức mới, đổi mới cách thức truyền tải thông tin như: Infografic, Emagazine,…

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2023 phong phú về chủ đề, tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và của xã hội như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng - năm 2023 trong toàn Đảng bộ Khối rất tích cực và có sáng tạo. Nhiều đảng ủy trực thuộc bên cạnh việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng, còn triển khai kế hoạch phát động, tổ chức, trao giải; lựa chọn những tác phẩm chất lượng gửi tham dự Giải Búa liềm vàng cấp Khối và Trung ương. Qua đó, vừa thu hút sự quan tâm của những cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, vừa tạo sự lan tỏa cho Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023. Nhiều tác giả là bí thư, phó bí thư, chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, cấp ủy viên đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, trưởng các ban xây dựng đảng, bí thư đoàn thanh niên đã rất tích cực, gương mẫu viết bài tham gia. Qua đó động viên, khuyến khích các tập thể, tổ chức đảng, tác giả, nhóm tác giả là đảng viên, người lao động tham gia Giải.

Ban Giám khảo chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Ban Tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định trao giải. Trong đó có 01 giải Đặc biệt; 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 08 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024.

Phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trở thành hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, ngày càng lan tỏa rộng rãi, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những nội dung mới. Thông qua giải Búa liềm vàng và nhiều hình thức tuyên truyền khác, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây cũng là nguồn đề tài phong phú, hấp dẫn cho các tác giả khai thác, phản ánh với tinh thần ngày càng đổi mới, sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, có sức lôi cuốn, thuyết phục hơn. Thông qua những tác phẩm, các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng, hành động đúng, qua đó mỗi người thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nhâm Thị Hồng Vân- UVBCHĐU, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thay mặt Đảng ủy SCIC nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối cho tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai, hưởng ứng Giải năm 2023.

Đồng chí yêu cầu, năm 2024 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; vì vậy các đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024 và Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024; nội dung tuyên truyền cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả thực hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Đồng chí Cao Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Pháp chế SCIC vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối cho tác giả đạt giải Nhì, Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023.

Theo: Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải năm 2023 | ĐUK DNTW (doanhnghieptrunguong.vn)


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn