TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SCIC tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 20/3/2022 tại Hà Nội, SCIC đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ảnh: SCIC tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy- Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Đinh Việt Tùng- Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể người lao động SCIC.

Báo cáo của Hội nghị cho thấy, thực hiện quy định của Bộ luật lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, trong năm 2021 SCIC đã thực hiện đúng và đầy đủ vai trò của người sử dụng lao động. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh được xây dựng từ các đơn vị trực thuộc. Sau khi được HĐTV thông qua, kế hoạch này đã được gửi đến tất cả các đơn vị trong Tổng công ty để triển khai. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 của Tổng công ty đã được báo cáo tới toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty tại Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác.

Công tác xây dựng thể chế về quyền và nghĩa vụ của Người lao động được đảm bảo. Trong năm 2021 Tổng công ty đã sửa đổi và ban hành một số quy chế, văn bản liên quan đến Người lao động như: Quy chế thực hiện dân chủ ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 14/07/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty; Quy chế đối thoại định kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 63 /QĐ-ĐTKDV ngày 31/03/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty; Hệ thống thư viện KPI ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 03/6/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khi triển khai xây dựng các quy chế nội bộ, các văn bản nêu trên, Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến Người lao động và Ban chấp hành công đoàn theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty. Đồng thời, Tổng công ty công khai, phổ biến các quy chế tới Người lao động để thực hiện kịp thời. Bên cạnh đó Tổng công ty đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 số quy chế có liên quan đến Người lao động như: Thỏa ước lao động tập thể; Khung năng lực cốt lõi (CCF) của Tổng công ty; Nội quy lao động; Quy chế biệt phái; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; Quy chế thi đua khen thưởng....

Việc thực hiện các chế độ đối với Người lao động đã được thực hiện đúng, đầy đủ. Tổng công ty đã thực hiện chuyển xếp cán bộ, nhân viên tại các đơn vị thuộc Tổng công ty theo hệ thống vị trí công việc; áp dụng Bản mô tả công việc chi tiết (JD) đối với từng vị trí công việc. Thực hiện rà soát, sửa đổi chức năng nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Tổng công ty, báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty những nội dung chính và dự thảo Quyết định sửa đổi. Với chủ trương tạo cơ hội, điều kiện phát triển tối đa cho cán bộ nhân viên, SCIC chú trọng và ưu tiên bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nhân sự bên trong. Thực tế, trong năm 2021, Tổng công ty bổ đã tiến hành bổ nhiệm đối với 09 cán bộ (02 Trưởng ban, 07 Phó ban) từ nguồn nhân sự bên trong. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và có kết quả đối với công tác bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm, cử biệt phái. Các công tác đánh giá, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy định

Về chế độ tiền lương, thưởng: năm 2021, mặc dù tình hình Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của SCIC. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, tập thể Lãnh đạo và nỗ lực của CBNV, Tổng công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Vì vậy SCIC vẫn đảm bảo tổng thu nhập cho người lao động ở mức ổn định so với năm trước. Năm 2021, để đảm bảo tiền lương thực sự trở thành công cụ khuyến khích, thúc đẩy nhân viên nỗ lực nâng cao hiệu quả và năng suất lao động theo đúng quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, cùng với việc áp dụng hệ thống JD, KPI, Tổng công ty đã xây dựng Hệ thống trả lương mới theo nguyên tắc 3P (gắn với vị trí công việc, năng lực của cán bộ và kết quả thực hiện công việc). Tổng công ty ban hành, áp dụng hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương mới, phần nào khắc phục được tình trạng cào bằng trong phân phối lương tại SCIC, trở thành công cụ để thúc đẩy CBNV nhằm đạt mục tiêu chung của Tổng công ty.

Chế độ phúc lợi xã hội luôn được Tổng công ty quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho Người lao động theo quy định của Nhà nước và theo đúng Thỏa ước đã ký kết: Thực hiện đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định (đạt 100%); phối hợp với cơ quan bảo hiểm chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, … cho Người lao động. Chế độ về thời gian làm việc; thời giờ nghỉ ngơi được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ luật Lao động, Thoả ước lao động tập thể, Quy chế làm việc của Tổng công ty. Trong thời gian thực hiện giãn cách, Tổng công ty áp dụng chế độ làm việc online, CBNV đã nhận thức chấp hành nghiêm túc các quy định. Bên cạnh đó Tổng công ty luôn chú ý cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho Người lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Tổng công ty đã tăng cường công tác tuyên truyền, công tác khử khuẩn tại Tổng công ty, cung cấp trang thiết bị phòng chống dịch, thực hiện test Covid định kỳ để đảm bảo an toàn cho Người lao động. Không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trụ sở làm việc của TCT và tại các Chi nhánh; Trang bị đồng phục, phương tiện làm việc, máy tính, máy photo cho Người lao động; Tổ chức khám sức khỏe chuyên đề định kỳ cho nữ lao động và toàn thể Người lao động với định mức cao; Chăm lo và từng bước cải thiện bữa ăn trưa cho Người lao động: Tìm nhà cung cấp đảm bảo chất lượng; Nâng cao chất lượng bữa ăn…

Đối với Người lao động biệt phái tại các doanh nghiệp Tổng công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ biệt phái tại các doanh nghiệp yên tâm công tác: Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở; Đảm bảo thu nhập không thấp hơn mức hiện hưởng tại Tổng công ty … Tổng công ty đã ban hành quy chế biệt phái, theo đó, xây dựng KPI đối với các cán bộ biệt phái để tạo lập một “sân chơi” bình đẳng, đánh giá đúng kết quả công việc đối với nhóm đối tượng này.

Chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ được Tổng công ty đặc biệt chú trọng theo hướng tập trung đào tạo chuyên sâu cho CBNV các kiến thức về nghiệp vụ đầu tư, phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp...; luôn quan tâm và tạo điều kiện để CBNV Tổng công ty được cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa đào tạo tổ chức tại Tổng công ty hoặc các khoá đào tạo trong và ngoài nước. Năm 2021, SCIC đã tập trung đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm tăng hiệu quả công tác chuyên môn cho cán bộ; đồng thời tăng cường một số khóa đào tạo nhằm giữ chân cán bộ giỏi chuyên môn, tạo nguồn dự bị cho biệt phái, bổ nhiệm tại những doanh nghiệp SCIC có vốn góp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2021, việc triển khai các nội đung đào tạo gặp nhiều khó khăn. Một số khóa đào tạo tại nước ngoài nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên và cán bộ Lãnh đạo chưa thể triển khai. Lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo tập trung công tác đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ nhân viên. Kết quả đã thực hiện cử 593 lượt cán bộ tham dự 39 khóa đào tạo (Tổ chức 05 khóa cho 500 lượt cán bộ; cử 80 lượt cán bộ tham dự 27 khóa đào tạo ngắn hạn; cử 13 lượt cán bộ tham dự 07 khóa đào tạo trực tuyến nước ngoài).Bên cạnh đó cũng đã triển khai chương trình đào tạo thông qua các case study thực tế của các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy- Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị BCH Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong về việc thực hiện các quy định của Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Với tư cách người sử dụng lao động, đồng chí Nguyễn Quốc Huy yêu cầu một số nội dung chủ yếu đới với người lao động tại tổng công ty gồm: có trách nhiệm xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp SCIC, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Tổng công ty về kỷ luật lao động, văn hóa SCIC, hoàn thành công việc đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng; đảm bảo thời gian làm việc; sử dụng thời gian làm việc hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất lao động tại Tổng công ty; nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình làm việc của Tổng công ty, đặc biệt là các quy định về đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin; nâng cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật trong hoạt động đào tạo; cần nhận thức rõ về hệ thống và phương pháp quản trị nhân sự theo chuẩn tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai; - Tự giác và chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh công việc, trong trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn này Tổng công ty sẽ phải sắp xếp lại công việc cho phù hợp; Chuẩn hóa tác phong làm việc tiên tiến, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp công tác tại đơn vị và giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty.

Cũng tại Hội nghị, Tổng công ty đã trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quốc Huy-Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc và đồng chí Đinh Việt Tùng- Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trao tặng khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc 6 tháng cuối năm 2021 


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn