TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tuổi trẻ SCIC hướng tới Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 Trải qua 91 năm, dưới sự rèn luyện, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò của mình, nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước... Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II họp từ ngày 20 đến ngày 26-3-1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Từ đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ kính yêu, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 là ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26-3 hằng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh. Trải qua 91 năm, dưới sự rèn luyện, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò của mình, nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, các phong trào hành động của Đoàn đã và đang hiệu triệu đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên cả nước tham gia. Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Gian khó chí không sờn” đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, cộng đồng, tô thắm truyền thống 91 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ SCIC tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty”, trong thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước hướng tới Kỷ niệm 91 nĂm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM,  Đoàn TN SCIC đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao tri thức để phát triển. Qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển SCIC ngày càng vững mạnh, trong công tác cộng đồng, công tác an sinh xã hội …

Ảnh: Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử của Đoàn TN SCIC tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TN SCIC xác định các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước vững mạnh, phát huy tinh thần nóng cốt của các đoàn viên, thanh niên và xung kích, sáng tạo trong thực hiện các phong trào; tích cực tham gia xây dựng Đảng và doanh nghiệp; Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho thanh niên. Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở, chất lượng đoàn viên.; Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Tích cực khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành lớp thanh niên ưu tú, phát huy tính xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, phát huy tối đa tiềm năng của tuổi trẻ vì sự phát triển bền vững của SCIC./.


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn