TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SCIC tổ chức lấy ý kiến các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Công văn số 05-CV/ĐUK ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy SCIC, Văn phòng Đảng Đoàn xin gửi tới các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước dự thảo 04 văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm:

  1. Dự thảo Báo chính trị của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030
  3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
  4. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng

Trân trọng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty dành thời gian nghiên cứu, góp ý với Đảng để hoàn thiện các văn kiện nêu trên.

Ý kiến của các tổ chức và cá nhân xin gửi lại Ban Kế hoạch tổng hợp hoặc Văn phòng Đảng Đoàn trước 12h00 ngày 06/11/2020 (Thứ sáu) để hai đơn vị tổng hợp, báo cáo Đảng ủy phê duyệt, gửi về cấp có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có thể tải về để xem chi tiết tại đây-link


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo.

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn