TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với SCIC về Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng ngày 10/11/2023, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn công tác đến từ một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về xây dựng Đề án sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía SCIC có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐTV, đồng chí Đinh Chí Kiên – Thành viên HĐTV, đồng chí Đinh Thị Bích Diệp – Thành viên HĐTV, đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc, đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn SCIC.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Hiển chủ trì buổi họp

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Hiển nêu mục tiêu của việc xây dựng Đề án sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW nhằm báo cáo Bộ Chính trị ban hành kết luận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW để đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Đồng chí đề nghị Tổng công ty tập trung trao đổi về các vấn đề như: thể chế hóa các chủ trương của Đảng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết. Đồng thời, Đoàn công tác mong muốn lắng nghe SCIC đưa ra các đề xuất về định hướng, mô hình hoạt động, cơ chế đổi mới trong thời gian tới…

Phó Tổng Giám đốc SCIC - đồng chí Đinh Việt Tùng báo cáo Đoàn công tác

Thay mặt SCIC, đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, những thành tựu SCIC đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Đảng; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai cơ cấu lại, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của SCIC trong những giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch HĐTV SCIC - đồng chí Nguyễn Chí Thành phát biểu tại buổi họp

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐTV SCIC cũng đã phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW cả trên khía cạnh lý luận và thực tiễn, đồng thời nêu rõ: “Vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển, khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai có hiệu quả, định hướng củng cố và hoàn thiện mô hình hoạt động theo Kết luận số 78-KL/TW ngày 26/07/2010 của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị ghi nhận: “những kết quả hoạt động Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng trong quá trình đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của DNNN” và chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho SCIC hoạt động có hiệu quả, làm rõ địa vị pháp lý và định hướng hoạt động của SCIC. Sau hơn 17 năm, hành lang pháp lý cho hoạt động của SCIC đã tương đối đầy đủ giúp SCIC vận hành có hiệu quả mô hình và hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ giao. SCIC đã triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả việc tiếp nhận và thực hiện vai trò cổ đông nhà nước tại các doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đóng góp vào việc đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý DNNN. Đổi mới cơ chế, chính sách để DNNN thật sự vận hành theo cơ chế thị trường. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nâng cao vai trò của SCIC, nhất là vai trò là nhà đầu tư của Chính phủ để thu hút thêm nguồn lực tài chính vào các doanh nghiệp, dự án lớn quan trọng… Thực hiện mục tiêu kép đảm bảo nhiệm vụ đầu tư và bảo toàn vốn; đẩy mạnh đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, phù hợp với trọng tâm, chiến lược đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ".

Toàn cảnh buổi họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận những nội dung báo cáo của SCIC về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Đồng chí khẳng định vai trò của SCIC trong tiến trình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn tại DN, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giải pháp cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động SCIC: Định hướng chiến lược và mô hình hoạt động, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, tái cơ cấu DNNN, thoái vốn nhà nước, công tác đầu tư cũng như xây dựng năng lực bộ máy, nâng cao chất lượng công tác cán bộ… để bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn