STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Theo quy định tại Nghị định này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức như: công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

          Trong đó, việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. Số lần thông báo trên báo nói, báo hình và báo viết ít nhất là 02 lần phát sóng (hoặc phát hành); thời gian đăng tải trên báo điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít nhất 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

          Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với một số trường hợp đặc biệt như trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung hay trường hợp xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật…

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012.

 


MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2021 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department