STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ngày 08/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

     Theo đó, các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh có các điều kiện như các DN, cơ sở có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu như dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, nếu tổ chức làm thêm từ trên 200 - 300 giờ trong 01 năm thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương, nơi DN, cơ sở tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi thực hiện.

     Ngoài ra, Nghị định còn có quy định thay sơ yếu lý lịch của Giám đốc trong hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập bằng lý lịch trích ngang của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội. Như vậy, từ ngày 01/12/2012, hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: Đơn đề nghị và đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội; giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; lý lịch trích ngang của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội…

 

     Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.

 


No item found!

MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2020 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department