TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Phá hoại tư tưởng trên không gian mạng ngày càng cam go, quyết liệt

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Các thế lực thù địch thúc đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó, hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng được xác định là mũi tiến công. Có thể thấy, các hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng thời gian vừa qua, diễn ra hết sức gay go, quyết liệt...

Tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có hơn 800 mạng xã hội đăng ký hoạt động; có khoảng 70 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm hơn 70% dân số. Bên cạnh những tiện ích, mạng xã hội cũng là nơi hình thành các luồng dư luận tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Đồng thời, cũng là nguồn phát tán lớn nhất những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Theo Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, các thế lực thù địch thúc đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng được xác định là mũi tiến công. Vì vậy, cho nên các hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng thời gian vừa qua, diễn ra hết sức gay go, quyết liệt; phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động tới mọi giai tầng xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, văn nghệ sỹ, trí thức.

Họ sử dụng rất nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Đặc biệt là lợi dụng các trang mạng xã hội để đưa ra các luận điệu sai trái, thù địch phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự phá hoại này có ảnh hưởng, tác động rất nhanh, diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an

PV: Như vậy là cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội đang trở nên rất cam go và quyết liệt?

Trung tướng Bùi Quảng Bạ: Đúng vậy, tức là trong kế hoạch hậu chiến, các thế lực thù địch thúc đẩy hoạt động diễn biến hòa bình, chuyển trọng tâm diễn biến hòa bình từ châu Âu sang châu Á, để "quét sạch" các nước XHCN còn lại trên thế giới, sau khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ năm 1991. Đây là cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh về tâm lý, hay cuộc đấu trí, đấu pháp giữa chúng ta với các thế lực thù địch, đặc biệt là các cơ quan tình báo gián điệp nước ngoài, các trung tâm phá hoại tư tưởng nước ngoài. Vì vậy, đây là cuộc đấu tranh rất cam go, phức tạp, quyết liệt, trước mắt, lâu dài.

PV: Theo nghiên cứu của Trung tướng, những tổ chức nào thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thông qua mạng xã hội để chống phá đất nước ta?

Trung tướng Bùi Quảng Bạ: Chúng ta đều biết là các thế lực thù địch bên ngoài, đặc biệt là các trung tâm phá hoại tư tưởng như các đài phát thanh châu Á tự do, châu Âu tự do… Đấy là những cơ quan, gọi là các trung tâm tư tưởng, rồi các tổ chức phản động người Việt lưu vong, là những cơ quan mà các thế lực thù địch phản động ở nước ngoài thường xuyên lợi dụng, để tung vào nước ta một khối lượng lớn thông tin độc hại, để chống phá chúng ta. Trong đó, lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, nhất là Internet. Tôi nghĩ đây là một thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch.

PV: Ở một số nước Trung Đông, Bắc Phi thời gian qua cho thấy, hầu hết các cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố đều được các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động người dân tụ tập, biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền. Đó là bài học, cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta cần phải cảnh giác và quyết liệt hơn trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, thưa Trung tướng?

Trung tướng Bùi Quảng Bạ: Đúng thế, tôi nghĩ truyền thông là một phương tiện thông tin nhanh nhất. Nó vừa tuyên truyền, kích động, hô hào tập hợp lực lượng để biểu tình, bạo loạn làm cuộc cách mạng đường phố, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài học của các nước Bắc Phi, Trung Đông cũng như các nước châu Âu trước đây là một bài học xương máu đối với chúng ta. Chúng ta phải kiểm soát được thông tin. Chúng ta phải tăng cường nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân. Nhất là hiện nay trên các trang mạng xã hội đưa rất nhiều thông tin khác nhau, nếu như không có ý thức chính trị, cảnh giác, chúng ta rất dễ tin, rất dễ theo.

Trên các trang mạng xã hội đưa rất nhiều thông tin khác nhau, nếu như không có ý thức chính trị, cảnh giác, chúng ta rất dễ tin, rất dễ theo (Ảnh minh họa)

PV: Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội để tiêm nhiễm, gieo rắc những tư tưởng, quan điểm sai trái. Vậy theo Trung tướng, chúng ta nên sử dụng chính những mạng xã hội để đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch?

Trung tướng Bùi Quảng Bạ: Dứt khoát rồi! Bởi thông tin bây giờ rất nhanh, rất nhạy và có thể nói là không có không gian, không có thời gian, kẻ địch tận dụng thì chúng ta cũng phải sử dụng phương tiện thông tin để đấu tranh. Chúng ta có thể tận dụng khả năng của mọi công dân, nhất là các cơ quan chức năng, để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, để nhân dân nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó chúng ta tin tưởng vào CNXH, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và tích cực tham gia.

PV: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là việc chúng ta đấu tranh trực diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mà chúng ta tăng cường tuyên truyền những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, thưa Trung tướng?

Trung tướng Bùi Quảng Bạ: Đúng rồi, Đảng ta có quan điểm là xây và chống. Trong đó, xây dựng là chính, xây dựng cho đất nước Việt Nam chúng ta vững mạnh về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, xã hội, đặc biệt là về quốc phòng, an ninh. Thì đây là những cơ sở để chúng ta phát huy sức mạnh, phát huy tiềm lực của đất nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Và chống các âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động.

Gần đây, Đảng ta nhấn mạnh đến vấn đề khơi dậy phát huy văn hóa giữ nước của dân tộc, để khơi dậy lòng yêu nước của toàn dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin chính trị của nhân dân, đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của chủ nghĩa xã hội.

PV: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng.

Theo: Phá hoại tư tưởng trên không gian mạng ngày càng cam go, quyết liệt (Báo điện tử VOV | vov.vn)


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn