TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 03/03/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có 1.133/1.159 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; lãnh đạo ban, đơn vị; lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ, ủy viên UBKT đảng ủy; chủ tịch, thành viên HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; các đồng chí là báo cáo viên của Đảng ủy Khối; đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng thời, một số đảng ủy trực thuộc đã thực hiện kết nối trực tuyến Hội nghị này đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó Đảng bộ SCIC có 17 đồng chí tham dự).

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua.

Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng quan chung về cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, thông qua Hội nghị này, các cán bộ ngoại giao có thể thông tin đến với bạn bè quốc tế, để bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Đồng thời, qua đây cũng là dịp để các cán bộ ngoại giao trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại các điểm cầu Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, phát biểu ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung Cuốn sách.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung Cuốn sách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khẳng định, với nội dung trình bày ngắn gọn, cô đọng, súc tích của đồng chí báo cáo viên, đã giúp cho chúng ta có cách tiếp cận hệ thống, nắm những nội dung cốt lõi, tư tưởng và quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời gợi mở và định hướng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về nội dung cuốn sách. Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua nghiên cứu cuốn sách, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cần phải kiên quyết, kiên trì thực hiện. Vấn đề căn cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí cho biết, trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở bám sát phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành: 01 Chỉ thị, 01 Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ Khối; Quy định về biện pháp ngăn chặn và xử lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Quy định về quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối; Quy chế về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân v.v...

đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối là nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện một số nhiệm vụ: Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1263-CV/ĐUK, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối, các báo, trang tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp, đơn vị. Thông qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hằng năm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản, các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định; tăng cường phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Thứ ba, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp PCTN, lãng phí: đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ nhằm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách, nhất là trong công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định để phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hình ảnh tại điểm cầu SCIC: 

Theo: Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Đảng uỷ Khối doanh nghiẹp trung ương | doanhnghieptrunguong.vn) 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn