TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022); thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK, ngày 14/02/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2022; Công văn số 215-CV/BTGĐUK, ngày 17/6/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành về việc tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia, Đảng ủy SCIC đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền gồm:

Tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”;

Tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào (giai đoạn 2017-2022);

Tình hình và kết quả quan hệ Việt Nam - Campuchia (giai đoạn 2017-2022).


Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn