TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Công văn số 698-CV/ĐUK, ngày 16/02/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai 03 quy định, quyết định của Ban Bí thư, bao gồm: (1)Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống”; (2) Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 “về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”; (3) Quyết định số 54-QĐ/TW ngày 11/01/2022 “về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối DNTW với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương”, chiều ngày 18/2/2022 tại điểm cầu Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC tham dự trực tiếp Hội nghị phổ biến, triển khai 03 quy định, quyết định của Ban Bí thư nêu trên. Tại điểm cầu SCIC, các đồng chí trong thành phần triệu tập của Đảng ủy tham dự trực tuyến.

Ảnh: Các đồng chí trong thành phần triệu tập của Đảng ủy SCIC tham dự trực tuyến Hội nghị phổ biến, triển khai 03 Quy định, Quyết định của Ban Bí thư

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được giao chủ trì, xây dựng 3 đề án sửa đổi, bổ sung: Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quyết định 219-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Trong thời gian tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình các Đề án, Ban Bí thư đã thông qua và ban hành Quy định số 47-QĐ/TW thay thế Quy định số 288-QĐ/TW; Quy định số 48-QĐ/TW thay thế Quy định số 287-QĐ/TW; Quyết định số 54-QĐ/TW thay thế Quyết định 219-QĐ/TW.

Khái quát lý do, bối cảnh ban hành Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ quán triệt, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định, quyết định vừa được ban hành. Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW bao phủ hầu hết các cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp Trung ương (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Đồng thời, việc quán triệt các nhiệm vụ nhằm yêu cầu lãnh đạo các đảng ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở liên tục chỉ đạo, kiểm tra, lãnh đạo, giám sát các đảng ủy cơ sở thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối và Văn phòng Đảng uỷ Khối phổ biến, triển khai những điểm mới của Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW của Ban Bí thư, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các chủ sở hữu, cơ quan Đảng, Ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương. 

Cùng với việc thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các quy định, quyết định của Ban Bí thư, một số đại biểu mong muốn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sớm có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, nhất là làm rõ cơ chế phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lê Chi

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phó Tổng giám đốc: Lê Song Lai
Nội dung: Trưởng Ban ĐNTT: Đàm Thúy Nga; Cv: Lê-Chi