TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
30/12/2021
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
2.156.000 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
86.886.800.000đồng/lô cổ phần
5 NĐT
0 NĐT
5 NĐT
10.780.000 cổ phần
5 phiếu
10.780.000 cổ phần
2.156.000 cổ phần
2.156.000 cổ phần
175.086.800.000 đồng/lô cổ phần
87.886.800.000đồng/lô cổ phần
175.086.800.000đồng/lô cổ phần
175.086.800.000đồng/lô cổ phần
175.086.800.000đồng/lô cổ phần
1 NĐT
0 NĐT
1 NĐT
2.156.000 cổ phần
0 cổ phần
175.086.800.000 đồng

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 07/01/2022


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông