TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam do SCIC sở hữu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) SỞ HỮU

(Theo Thông báo số 3332/TB-SGDHN ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

1.      Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá theo lô:

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua

44.211.900 cổ phần

44.211.900 cổ phần

2.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.      Giá khởi điểm:

1.255.617.960.000 đồng/lô

4.      Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó: Tổ chức: 01       Cá nhân: 01

02

5.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

02

6.      Giá đặt mua cao nhất:

1.255.618.960.000 đồng/lô

7.      Giá đặt mua thấp nhất:

1.255.617.960.000 đồng/lô

8.      Giá đấu thành công:

1.255.618.960.000 đồng/lô

9.      Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó: Tổ chức: 01     Cá nhân: 0

01

 

10. Tổng số lượng cổ phần bán được theo lô:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0

44.211.900 cổ phần

11. Tổng giá trị lô cổ phần bán được theo lô:

1.255.618.960.000 đồng/lô


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông