TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo kết quả bán cổ phần của SCIC tại CTCP XNK Sa Giang

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Căn cứ kết quả bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty), SCIC thông báo về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty như sau:

-         Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

-         Mã chứng khoán: SGC

-         Vốn điều lệ thực góp: 71.475.800.000 đồng.

-         Vốn của SCIC: 35.657.590.000 (Tỷ lệ: 49,89% vốn điều lệ).

-         Số lượng cổ phần đã bán: 3.565.759 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

-         Số lượng cổ phần SCIC còn nắm giữ: 0 cổ phần

-         Phương thức bán cổ phần: chào bán cạnh tranh qua Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

-         Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22/01/2021.


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông