TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo kết quả bán cổ phần của SCIC tại CTCP XNK Sa Giang

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Căn cứ kết quả bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty), SCIC thông báo về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty như sau:

-         Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

-         Mã chứng khoán: SGC

-         Vốn điều lệ thực góp: 71.475.800.000 đồng.

-         Vốn của SCIC: 35.657.590.000 (Tỷ lệ: 49,89% vốn điều lệ).

-         Số lượng cổ phần đã bán: 3.565.759 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

-         Số lượng cổ phần SCIC còn nắm giữ: 0 cổ phần

-         Phương thức bán cổ phần: chào bán cạnh tranh qua Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

-         Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22/01/2021.


© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông