TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SCIC tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 26/8/2021 của Đảng ủy SCIC về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng,  ngày 02/12/2021 Đảng ủy SCIC tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí  Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, BCH Đoàn TN, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ SCIC,  (02 Chi nhánh tham dự trực tuyến)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và tóm tắt một số nội dung của chuyên đề "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Ảnh: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề Hội nghị

Phát biểu kết luận  Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh năm 2021 là năm đầy biến động, nhiều khó khăn của đất nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng, trong đó có SCIC do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc SCIC, sự chung sức, chung lòng, cố gắng vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên người lao động, đến nay, SCIC cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh đó Hội nghị học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Chí Thành đề nghị tất cả các Chi bộ quán triệt sâu sắc tinh thần của Hội nghị trong các sinh hoạt Chi bộ và công tác lãnh đạo, điều hành chuyên môn./.


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông