TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đoàn Đại biểu Đảng bộ SCIC tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội. Đoàn Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tham dự với 04 đồng chí do đồng chí Nguyễn Chí Thành- Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn.

Trong phiên làm việc ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nghe, thảo luận: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đại biểu chính thức và một số đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  Buổi chiều ngày 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Đại biểu SCIC tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh cùng đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Theo kết quả bầu cử tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Thành-  Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC được bầu vào Ban chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và là một trong 28 đồng chí đại biểu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 21/10/2020, tham gia thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 1 của Đại hội, từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành thay mặt Đảng ủy SCIC tham luận 3 vấn đề với Đại hội.

Thứ nhất, về mối quan hệ trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh giữa Đảng ủy Khối và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Chí Thành kiến nghị cần có các quy định cụ thể, liên thông, đồng bộ giữa các chỉ tiêu của Đại hội và chỉ đạo điều hành thực tiễn của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp bởi trong các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có 3 Tập đoàn, Tổng công ty có vốn của SCIC chi phối.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Chí Thành-  Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC tham luận tại Trung tâm thảo luận số 1

Thứ hai, về sự cần thiết thành lập Cơ quan đầu tư của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Thành cho biết: xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục củng cố vai trò của DNNN, được thể hiện tại Dự thảo Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 2021-2030: Đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; đảm bảo DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Thực tế hiện nay, Luật NSNN quy định nhiều ngành, lĩnh vực kinh doanh không thuộc đối tượng được Nhà nước tiếp tục đầu tư thêm vốn. Đồng thời, Luật cũng quy định 70% lợi nhuận sau thuế của DNNN nộp về ngân sách, chỉ 30% còn lại trích lập các quỹ để lại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW đang được kết chuyển về NSNN theo Luật NSNN. Do đó, thực tế phát sinh nhiều trường hợp doanh nghiệp nhà nước cần bổ sung vốn để mở rộng quy mô hoặc ứng phó với tình hình khẩn cấp ngoài kế hoạch thì sẽ không có nguồn vốn để đầu tư. Do vậy cần phải có 01 tổ chức đầu tư của Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ này.

Theo kinh nghiệm quốc tế, số lượng và quy mô tài sản của các QĐTCP trên thế giới đã tăng mạnh. Hiện nay có gần 90 QĐTCP lớn nhất thế giới đang quản lý lượng tài sản lên đến 8.400 tỷ USD. Với nguồn lực tài chính lớn, cơ chế hoạt động linh hoạt và hoạt động theo quy luật thị trường, các QĐTCP đang được sử dụng rộng rãi như một công cụ đầu tư quan trọng, cánh tay nối dài của chính phủ các nước.

Để có thể đạt mục tiêu đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước hùng cường, phát triển, thu nhập cao nhất thiết phải có đầu tư nhà nước. Do vậy, đề xuất tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Trung ương Đảng xem xét có chủ trương về việc thành lập Quỹ Đầu tư Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC

Thứ ba liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Chí Thành nêu vấn đề việc các Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao về SCIC đã làm nảy sinh mối quan hệ Cấp ủy giữa các doanh nghiệp này với Đảng ủy SCIC, bởi hiện tại, Đảng ủy SCIC là Đảng ủy cấp cơ sở, trong khi Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty nói trên là Đảng ủy cấp trên cơ sở, vì vậy không tránh khỏi những bất cập trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Tiếp thu các ý kiến tham luận, trong đó có tham luận của Đảng ủy SCIC, đồng chí  Y Thanh Hà Niê Kđăm – điều hành Trung tâm thảo luận số 1 kết luận các ý kiến tham luận tại Đại hội  có ý nghĩa quan trọng trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp cho văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông