TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thư mời đơn vị tư vấn và Phụ lục công việc của "Đề án Tái cơ cấu BV GTVT"

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

 Thư mời đơn vị tư vấn và Phụ lục công việc của "Đề án Tái cơ cấu BV GTVT"

     

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng “Đề án tái cơ cấu đầu tư kinh doanh Bệnh viện GTVT”.

 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Hiện nay, SCIC có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng “Đề án Tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải” (kèm theo Phụ lục phạm vi công việc của Đề án).

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp có quan tâm gửi Thư đề xuất và Báo giá dịch vụ, bao gồm:

- Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng “Đề án tái cơ cấu và đầu tư kinh doanh Bệnh viện”.

- Thư chào giá dịch vụ: Bao gồm tất cả các loại thuế, phí có liên quan, thời gian cam kết hoàn thành và các nội dung liên quan khác để SCIC tổ chức xây dựng, phê duyệt Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai các công việc tiếp theo.

Thư đề xuất và Báo giá dịch vụ xin gửi về: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tầng 24, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Thời gian nộp báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 02/08/2022.

Các thông tin liên quan tới phạm vi công việc cần cung cấp dịch vụ tư vấn đề nghị liên hệ với Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ban Đầu tư 5, điện thoại: 0962662222, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý Công ty.

 

 

PHỤ LỤC PHẠM VI CÔNG VIỆC

Kèm theo văn bản số:  …../ĐTKDV-ĐT5 ngày ……./07/2022 của

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

 

Mục tiêu công việc

Xây dựng đề án: Tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Phạm vi công việc (bao gồm nhưng không hạn chế)

2.1. Phần I: Tổng quan chung.

- Giới thiệu chung về Bệnh viện: quá trình hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, đặc điểm hoạt động, cơ cấu tổ chức, đối tượng khách hàng…

- Tình hình kinh tế xã hội Hà Nội.

- Phân tích thực trạng hệ thống khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội (Cung).

- Phân tích nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội (Cầu).

2.2. Phần II: Đánh giá thực trạng (Trên cơ sở kế thừa kết quả của Đề án đánh giá thí điểm và định hướng phát triển Bệnh viện Giao thông vận tải sau 6 năm cổ phần hóa bệnh viện công lập).

Đơn vị tư vấn đánh giá về hoạt động hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh; Đánh giá về kết quả SXKD của Bệnh viện sau khi cổ phần hóa; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chế độ chính sách đối với người lao động, hiệu quả kinh tế, hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,…;

2.3. Phần III: Định hướng, chiến lược Kế hoạch SXKD 5 năm.

- Định hướng phát triển.

- Mục tiêu kế hoạch 5 năm 2022-2027.

- Kế hoạch phát triển kinh doanh 5 năm của Bệnh viện sẽ bao gồm các thông tin chi tiết sau:

+ Cơ sở giả định, tính toán và dự báo thị trường;

+ Dự kiến chỉ số hoạt động của Bệnh viện;

+ Kế hoạch Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cơ cấu từng loại hoạt động; Bảng cân đối tài sản, nguồn vốn; Dự báo dòng tiền 5 năm (2022-2027);

+ Kế hoạch lao động, tiền lương;

+ Kế hoạch chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ;

+ Kế hoạch thanh lý, sửa chữa lớn và trích khấu hao tài sản cố định;

+ Kế hoạch mua sắm công cụ lao động;

+ Kế hoạch chi quảng cáo, marketing;

+ Kế hoạch đầu tư về xây dựng và trang thiết bị. (Phân kỳ đầu tư, danh mục trang thiết bị, cơ sở vật chất, giải pháp huy động vốn, sơ bộ hiệu quả đầu tư).

Đơn vị tư vấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phân kỳ đầu tư tập trung vào Giai đoạn củng cố (2022-2027) đảm bảo mục tiêu:

++ Củng cố năng lực cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh thiết yếu của Bệnh viện.

++ Đảm bảo hiệu quả đầu tư, năng lực tài chính, từng bước tăng lượng bệnh nhân, doanh thu, lợi nhuận cho Bệnh viện.

2.4. Phần IV: Các giải pháp phát triển của Bệnh viện.

2.5. Phần V: Các đề xuất và kiến nghị.

2.6. Phần VI: Các phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác phát sinh (nếu có)

3. Thời gian thực hiện xây dựng đề án: 03 tháng.

-- Hết thông báo --


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn