TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo kết quả nhận đăng ký đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Bến xe Quảng Ngãi do SCIC sở hữu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP BẾN XE QUẢNG NGÃI DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) SỞ HỮU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng xin thông báo kết quả nhận đăng ký đấu giá theo lô mua cổ phần của Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi do SCIC sở hữu:

-        Thời gian nhận đăng ký                                          : Từ 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2021.

-        Tổng số cổ phần chào bán                                    : 1.189.778 cổ phần

-        Tổng số cổ phần đăng ký                                       : 3.569.334 cổ phần.

-        Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 nhà đầu tư, trong đó:

  • Nhà đầu tư cá nhân:               00 nhà đầu tư
  • Nhà đầu tư tổ chức:                03 nhà đầu tư

Như vậy, căn cứ theo Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi do SCIC sở hữu thì phiên đấu giá bán cổ phần này sẽ được tiến hành do có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá.

-        Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 14h00 ngày 19/11/2021

-         Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 19/11/2021

Trân trọng thông báo./.


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông