TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thông báo Không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do SCIC) sở hữu từ ngày 02/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2021 như sau:

  • Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.346.400 cổ phần
  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư.
  • Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0 cổ phần.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2021/QĐ-CKCTĐN02 ngày 30/09/2021 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN – Chi nhánh Đà Nẵng, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.


Vì vậy, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 21/10/2021.

Trân trọng!


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông