TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: Nỗ lực vượt khó, đạt được những kết quả tích cực

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng 10/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Về phía SCIC có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ đảng viên Đảng bộ Tổng công ty.

Đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt hoạt động chuyên môn

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện SCIC cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định (GDP quý I/2023 tăng 3,32%) nhưng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, năng lực nội tại doanh nghiệp chưa phục hồi sau dịch Covid-19, chi phí sản xuất tăng do lạm phát và lãi suất tăng cao, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, khó khăn về thị trường xuất khẩu do suy thoái kinh tế thế giới, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh, biến đổi khí hậu, hạn hán và tình trạng thiếu điện...

Trong bối cảnh đó, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC gặp nhiều khó khăn. Với nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên; được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự phối hợp của các Bộ, UBND các tỉnh/thành phố, tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức quốc tế và đối tác; SCIC đã phấn đấu triển khai tốt kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt hoạt động. Về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, tổng doanh thu của SCIC đến 30/6/2023 đạt 2.663 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.209 tỷ đồng.

Về kết quả triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ động nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp. SCIC đã chủ động xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có vốn nhà nước chi phối, có vai trò quan trọng trong danh mục của SCIC; thực hiện quản trị doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt; gửi công văn hướng dẫn Người đại diện và Hội đồng quản trị các doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định. Bên cạnh đó, SCIC tiếp tục tập trung triển khai công tác quản trị, tái cơ cấu tại các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Licogi...

Trong công tác xây dựng chiến lược, thể chế và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động, SCIC đã chủ động, tích cực hoàn thành xây dựng quy chế, quy định nội bộ và báo cáo các cơ quan có thẩm quyển hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty. Ngày 27/4/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp với SCIC và các Bộ, ngành và đã có văn bản chỉ đạo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2021 - 2025, Đề án cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021 - 2025 và danh mục doanh nghiệp chuyển giao về SCIC. Công tác đầu tư được SCIC tiếp tục chú trọng, tập trung vào tháo gỡ khó khăn; hoàn thiện quy trình, quy chế; xây dựng định hướng đầu tư để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của SCIC trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đưa ra những đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị

Nghiêm túc thực hiện công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp

Trong công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc SCIC đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên; ban hành các nghị quyết, kết luận, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đạt kết quả tốt trên các mặt công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo, dân vận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; công tác văn phòng cấp ủy.

Vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao, đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình triển khai nhiệm vụ tại Tổng công ty. Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu; các nội dung lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ được công khai, minh bạch; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy và tổ chức đảng; chấp hành tốt chế độ báo cáo với cấp trên theo quy định. Xác định rõ và thực hiện đúng trách nhiệm, các mối quan hệ, từ đó vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của bộ máy Lãnh đạo SCIC trong tổ chức điều hành chung của Tổng công ty; tránh chồng chéo nhiệm vụ, quyền hạn, cấp ủy không làm thay chính quyền, theo phương châm “đúng vai, thuộc bài”, hạn chế những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy với trách nhiệm người đứng đầu đã cùng tập thể cấp ủy luôn tự giác nêu gương, quyết liệt trong chi đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc; duy trì nề nếp, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo chất lượng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Định hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những Đảng ủy, Lãnh đạo SCIC đã nỗ lực vượt qua thách thức, lãnh đạo các cấp ủy, lãnh đạo người lao động phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác Đảng cũng như hoạt động kinh doanh đầu tư theo kế hoạch đề ra.


Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị: Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều thách thức, cơ hội đan xen, SCIC cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đặc biệt là của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy SCIC. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, kịp thời bổ sung các nhân tố mới, có tiềm năng để đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ tham gia đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc.


Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của SCIC trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đồng chí Hồ Sỹ Hùng, trong công tác xây dựng, hoàn thiện chiến lược và thể chế của SCIC, thời gian qua, Ủy ban đã tổ chức nhiều buổi làm việc với Tổng công ty về nội dung này. Với nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu đối với những doanh nghiệp được bàn giao về Tổng công ty, SCIC cần hoàn thiện định hướng chiến lược để phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh và an sinh xã hội; đồng thời, đảm bảo mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn tới, SCIC cần tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, với định hướng rõ nét hơn; trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mang lại hiệu quả, và những dự án then chốt, trọng yếu, tạo sức lan tỏa và dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác cùng đầu tư và phát triển. Từng bước nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC theo mô hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ là nhà đầu tư của Chính phủ.

Nhân dịp này, SCIC đã vinh dự đón nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an đối với tập thể Tổng công ty vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đối với cá nhân đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc SCIC có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

SCIC đón nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an đối với tập thể Tổng công ty về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc SCIC đón nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2022

Nguồn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: Nỗ lực vượt khó, đạt được những kết quả tích cực (cmsc.gov.vn) 


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn