TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Một số câu hỏi liên quan đến việc thành lập SCIC ?

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Một số câu hỏi liên quan

1 - Tổng công ty được thành lập trên cơ sở pháp lý nào? 

  • Luật DNNN 2003 (Điều 11, 21, 47, 60, 31,63, 65, 68)  
  • Luật Đầu tư 2005 (Điều 68)
  • Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;  
  • Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
2 - Ai là chủ sở hữu của Tổng công ty?
 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước, trực thuộc Chính phủ để quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, các lĩnh vực theo quy định của pháp luật .
 
3 - Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty ?
 
Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên trở lên:
  • Chủ tịch HĐQT
  • Phó chủ tịch HĐQT
  • Các ủy viên HĐQT

       Ban Kiểm soát bao gồm từ 3-5 thành viên trở lên.

  • Trưởng ban kiểm soát (là Ủy viên HĐQT)
  • Các thành viên Ban kiểm soát

       Ban Giám đốc có từ 3-5 thành viên trở lên

  • Tổng giám đốc
  • Các Phó Tổng giám đốc

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông