TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) lãi năm 2022 343 tỷ đồng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Trong năm 2022, Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận lãi trước thuế đạt 343,3 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021.

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 vẫn ghi nhận tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 86,3 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng gần gấp rưỡi so với năm trước, đạt 290,4 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.496 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ mảng tài chính lại giảm gần 23% so với năm trước xuống 183,6 tỷ đồng do doanh thu tại mảng này giảm 1% trong khi chi phí hoạt động tài chính lại tăng 67,8% lên 127,5 tỷ đồng.

Tính riêng quý 4, lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính giảm gần 58% xuống 33,6 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 164% lên 87,3 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 17%.

Luỹ kế năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 343,3 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của BMI đạt 292,6 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2021.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 6.923 tỷ đồng, giảm 6,3% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền cũng giảm 23,5% xuống 169 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng 5,5% lên 3.281 tỷ đồng bao gồm 98,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (giảm 3% so với đầu năm) và 3.227 tỷ đồng là các khoản đầu tư khác (tăng 7,2% so với đầu năm).

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 31% so với đầu năm trong đó bao gồm 145,3 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, 57,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và 51,7 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác (giảm 68% so với đầu năm).


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn