STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ngày 6/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2012/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Theo đó, hành vi mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định có giá trị dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng. Nếu tài sản mua sắm có giá trị vượt từ 50 - dưới 100 triệu đồng thì phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Trường hợp tài sản có giá trị vượt từ 100 triệu đồng trở lên so với tiêu chuẩn, định mức thì mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; bồi thường số tiền tương ứng với giá trị tài sản mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức; thu hồi tài sản nhà nước.

Hành vi biếu, tặng cho, trao đổi tài sản Nhà nước không đúng quy định có giá trị dưới 100 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Trường hợp tài sản là xe ô tô, tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì mức phạt là 10 - 20 triệu đồng. Nếu tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì mức phạt là 30 - 50 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp thu hồi đối với tài sản biếu, tặng cho, trao đổi không đúng quy định.

Tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; tổ chức có hành vi không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũng sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng. Nếu tổ chức, cá nhân có hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 1 -  5 triệu đồng. Mức phạt thấp nhất là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 0,5 - 1 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi: Không thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản Nhà nước; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở khác phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật; không xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả… Mức phạt từ 10 – 20 triệu đồng được áp dụng với hành vi vi phạm quy định về xác định giá trị của tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản, hành vi xử lý tài sản khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp…

Nghị định quy định, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và thanh tra các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 2 triệu đồng; chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thế phạt đến 30 triệu đồng.  Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành nhiệm vụ có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 500.000 đồng; chánh thanh tra cấp sở có thẩm quyền phạt tiền đến 30.000 đồng. Thẩm quyền phạt mức phạt tiền tối đa 50 triệu đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra Bộ.

 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012.

 


MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2021 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department