THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo về việc: Không tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIID) 04/04/2020
Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ 04/04/2020
Công bố thông tin về việc không tổ chức buổi đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Dược Khoa 04/04/2020
Thông báo thay đổi địa điểm đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - văn hóa tổng hợp Hòa Bình 01/04/2020
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai 01/04/2020
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 01/04/2020
Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 30/03/2020
Thông báo bán cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình 25/03/2020
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 20/03/2020
Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Hạ tầng bất động sản Việt Nam(VIID) 18/03/2020
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Dược khoa 16/03/2020
Thông báo về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP In tổng hợp Cần Thơ. 12/03/2020
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 11/03/2020
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5) 28/02/2020
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình 16/01/2020
Thông báo kết quả Đấu giá cổ phần tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam 14/01/2020
Thông báo Danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam 13/01/2020
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - văn hóa tổng hợp Hòa Bình 13/01/2020
Công bố thông tin của các nhà đầu tư về việc đăng ký mua cổ phần lượng lớn qua đấu giá của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam 03/01/2020
Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang 02/01/2020