THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá tại CTCP In báo Lào Cai 13/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang 06/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa 06/12/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 05/12/2019
Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh 04/12/2019
Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 04/12/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Fafim Việt Nam 02/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn và ứng dụng Khoa học công nghệ Giao thông vận tải 29/11/2019
Thông báo thông tin đăng ký mua cổ phần IKH với khối lượng lớn thông qua đấu giá 28/11/2019
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận 27/11/2019
Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần in báo Lào Cai 27/11/2019
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCICT tại CTCP XNK và Phát triển văn hóa 26/11/2019
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa 22/11/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phầnIn Tổng hợp Cần Thơ do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu 19/11/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh 15/11/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 15/11/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Công trình giao thông Bình Thuận 06/11/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa 05/11/2019
SCIC xin thông báo hủy bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Cảng An Giang do SCIC nắm giữ 31/10/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In tổng hợp Cần Thơ 23/10/2019