THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In tổng hợp Cần Thơ 23/10/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu 21/10/2019
Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP XNK Công Nghệ Mới 18/10/2019
Thông báo kết quả đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 16/10/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương 16/10/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cảng An Giang 10/10/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 10/10/2019
Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 09/10/2019
Thông báo kết quả đăng ký mua cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây(TSM) 09/10/2019
Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phân của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu 30/09/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (TSM) 25/09/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar 16/09/2019
Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang 09/09/2019
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang 05/09/2019
Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 30/08/2019
Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang 21/08/2019
Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại Vocarimex 15/08/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang 08/08/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang 31/07/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 31/07/2019