TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2009 13:00

Ngày 22/1/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập DN năm 2009 đối với DN kinh doanh một số ngành nghề. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ kỳ khai thuế thu nhập DN quý I/2009.

Theo đó, phạm vi áp dụng Thông tư này là:

- Gia hạn nộp thuế thu nhập DN phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng đối với thu nhập từ các hoạt động kinh doanh như: Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn; Xây dựng, lắp đặt; Dịch vụ du lịch; Kinh doanh lương thực; Kinh doanh phân bón;

- DN nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.

* Thời gian gia hạn chậm nộp thuế

- Số thuế của quý I/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/01/2010;

-  Số thuế của quý II/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/4/2010;

- Số thuế của quý III/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/7/2010;

- Số thuế của quý IV/2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.

* Kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp

DN kê khai số thuế được gia hạn chậm nộp từng quý thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I và Mục III, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Đồng thời DN cam kết trong tờ khai thời hạn phải nộp đủ số thuế thu nhập DN khi hết thời gian được gia hạn nộp thuế.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế quy định tại Điều này trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn nêu trên là ngày tiếp theo của ngày nghỉ.

Đối với DN nhỏ và vừa, theo Thông tư 03/2009/TT-BTC, DN nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009.

Cụ thể: Số thuế TNDN được giảm của Quý 4/2008 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008. Số thuế TNDN được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của năm. Khi kê khai số thuế TNDN tạm nộp của Quý 4/2008 và hàng quý năm 2009, DN tự xác định số thuế được tạm giảm bằng 30% số thuế tạm nộp của quý. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2008 và năm 2009, DN tự xác định số thuế TNDN được giảm.

Trường hợp DN đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì số thuế TNDN được giảm 30% tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế TNDN được ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Điều kiện được giảm thuế TNDN, DN phải đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hiệu lực trước 01/01/2009 không quá 10 tỷ đồng hoặc với DN thành lập mới từ 01/01/2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng; Có số lao động sử dụng bình quân trong Quý IV/2008 không quá 300 người, không kể lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, nếu DN thành lập mới từ 01/01/2008 thì số lao động được trả lương tháng đầu tiên có doanh thu không quá 300 người.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký 13/1/2009.

 
© 2007 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy
Điện thoại: (84-4)3 824 0703 * Fax: (84-4)6 2780136 * Email: Contact@scic.vn
Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006.