TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

SCIC phân loại các doanh nghiệp quản lý theo 02 nhóm nhóm A , B

 Loại DN

Tỷ lệ VNN

Vốn NN (tỷ đồng)

A1

>=50%

>=100 tỷ

A2

>=50%

<100 tỷ

B1

<50%

>=100 tỷ

B2

<50%

<100 tỷ

Tính đến 31/12/2021, tổng số doanh nghiệp trong danh mục quản lý của SCIC: 147, trong đó: A1:13; A2:39; B1:17; B2:78.

 

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phó Tổng giám đốc: Lê Song Lai
Nội dung: Trưởng Ban ĐNTT: Đàm Thúy Nga; Cv: Lê-Chi