TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2021:
 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2021: Tải tại đây!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 2020:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2019:

 • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất: Tải tại đây!
 • Kế hoạch kinh doanh 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tình hình việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo hợp nhất + Báo cáo riêng 6 tháng 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Kế hoach sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019: Tải tại đây!
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2019: Tải tại đây!
 • SIC_Báo cáo chế độ, Tiền lương, Tiền thưởng của DN năm 2019 : Link ở đây
 • SIC_Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019: Link ở đây
 • SIC_Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất: Link ở đây
 • SIC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019: Link ở đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2018:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2017:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2016:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2015:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2014:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2013:

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phó Tổng giám đốc: Lê Song Lai
Nội dung: Trưởng Ban ĐNTT: Đàm Thúy Nga; Cv: Lê-Chi