TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MỚI

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xin công bố thông tin về việc thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại VNA theo đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của VNA năm 2021 như sau:

Tổ chức thực hiện: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Đã thực hiện mua loại chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: HVN;

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Số lượng quyền mua: 1.222.368.291 quyền;

Tỷ lệ thực hiện: 56,405920% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 56,405920 cổ phiếu phát hành thêm);

Số lượng chứng khoán đặt mua: 689.488.080 cổ phiếu;

Tổng giá trị cổ phiếu đặt mua: 6.894.880.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm chín mươi tư tỷ tám trăm tám mươi triệu tám trăm nghìn đồng);

Ngày thực hiện giao dịch: 13/09/2021.

--  Hết bản tin --

 

 

Tin cũ :

Tính đến 31/12/2017, SCIC đã thực hiện đầu tư với tổng số tiền trên 24.000 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Đầu tư hiện hữu vào các doanh nghiệp trong danh mục quản lý

+ Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

+ Đầu tư góp vốn thành lập mới

+ Đầu tư thành lập doanh nghiệp để triển khai dự án mới. 

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông