TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

DANH SÁCH BÁN VỐN

  1. Danh sách bán vốn năm 2013 : Tải tại đây!
  2. Danh sách bán vốn năm 2014: Tải tại đây!
  3. Danh sách bán vốn năm 2015: Tải tại đây!
  4. Danh sách bán vốn năm 2016: Tải tại đây!
  5. Danh sách bán vốn năm 2017 (đến 13/4/2017): Tải tại đây!
  6. Danh sách bán vốn năm 2017 (đến 08/9/2017): Tải tại đây!
  7. Danh sách bán vốn năm 2018: Tải tại đây!
  8. Danh sách bán vốn năm 2019: Tải tại đây!
  9. Danh sách bán vốn năm 2020: Tải tại đây!
  10. Danh sách bán vốn năm 2021: Tải tại đây!
GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phó Tổng giám đốc: Lê Song Lai
Nội dung: Trưởng Ban ĐNTT: Đàm Thúy Nga; Cv: Lê-Chi