TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Đức Chi
Ông Nguyễn Đức ChiChủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Đức Chi
Ông Nguyễn Đức ChiChủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, có trình độ thạc sỹ kinh tế. Ông Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các vị trí Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Đức Chi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 28 tháng 12 năm 2015.

Ông Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí ThànhThành viên Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Chí ThànhThành viên Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông Thành có Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam. Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước. Ông bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với vị trí Phó Trưởng ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11 năm 2008. Từ năm 2010, ông lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng ban Đầu tư 3. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách của SCIC kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC.
Ông Nguyễn Quốc Huy
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên Hội đồng thành viên
Ông Nguyễn Quốc HuyThành viên Hội đồng thành viên
Ngày 09/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Tổng giám đốc SCIC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên SCIC. Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Thương mại, Cao cấp Lý luận chính trị. Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC. Ngày 11/01/2011, Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).
Ông Lê Huy Chí
Ông Lê Huy ChíThành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Huy ChíThành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Huy Chí sinh năm 1976, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK; Trưởng Ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp SCIC. Ông Lê Huy Chí được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.
Bà Đinh Thị Bích Diệp
Bà Đinh Thị Bích DiệpThành viên Hội đồng thành viên
Bà Đinh Thị Bích DiệpThành viên Hội đồng thành viên
Bà Đinh Bích Diệp sinh năm 1973, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 1 SCIC. Bà Đinh Bích Diệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí ThànhTổng Giám đốc
Ông Nguyễn Chí ThànhTổng Giám đốc
Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông Thành có Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam. Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước. Ông bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với vị trí Phó Trưởng ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11 năm 2008. Từ năm 2010, ông lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng ban Đầu tư 3. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách của SCIC kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC.
Ông Lê Song Lai
Ông Lê Song LaiPhó Tổng Giám đốc
Ông Lê Song LaiPhó Tổng Giám đốc
Sinh năm 1968, ông Lê Song Lai đã tốt nghiệp thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (1998) và Trường Đại học Tổng hợp Cambridge (Anh) 1999. Ngoài ra, Ông còn có bằng cử nhân tài chính-ngân hàng và cử nhân ngoại ngữ. Từ tháng 8-2006 đến nay, Ông Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Trong thời gian từ tháng 11-1996 đến tháng 8-2006, Ông Lai công tác tại cơ quan quản lý bảo hiểm, Bộ Tài chính. Từ tháng 11/2003 đến 8/2006, Ông Lai là Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ Tài chính. Ông Lai từng là luật sư tập sự của Công ty Luật Freshfields (Anh), chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra, Ông Lai hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia.
Ông Đinh Việt Tùng
Ông Đinh Việt TùngPhó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Việt TùngPhó Tổng Giám đốc
Ông Đinh Việt Tùng sinh ngày 30/10/1974. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính, Cử nhân kế toán- Đại học Tài chính –Kế toán Hà Nội, Cử nhân luật- Đại học Luật Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Đồng chí từng công tác tại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ Tài chính. Ông Tùng bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó trưởng ban Đầu tư SCIC vào năm 2006 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đầu tư 2 từ tháng 2/2012. Ngày 17/10/2019, ông Tùng được Hội đồng Thành viên Tổng công ty bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.

KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Bùi Đức Long
Ông Bùi Đức LongKiểm soát viên
Ông Bùi Đức LongKiểm soát viên
Ông Bùi Đức Long sinh năm 1976 tại Hà Nội. Ông Long có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất -Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng- Học viện Tài chính, Cử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Thái Nguyên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi đươc bổ nhiệm là Kiểm soát viên tại SCIC từ tháng 09/2014 đến nay, ông Bùi Đức Long đã từng trải qua quá trình công tác: từ tháng 10/1998 đến tháng 11/2006: Chuyên viên Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, sau là Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); từ tháng 12/2006 đến tháng 08/2014: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng hợp thư ký Văn phòng Bộ Tài chính.
Ông Chu Thanh Long
Ông Chu Thanh Long Kiểm soát viên
Ông Chu Thanh Long Kiểm soát viên
Ông Chu Thanh Long sinh năm 1983 tại Hà Nội. Ông Chu Thanh Long có trình độ chuyên môn Kỹ sư quản trị doanh nghiệp – Đại học Bách khoa Hà Nội; Thạc sĩ Tài chính tiền tệ - Học viện Tài chính – Đại học Nhân dân Trung Quốc. Chứng chỉ cơ bản về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Luật chứng khoán- Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban chứng khoán nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. Ông Chu Thanh Long từng là Nhân viên Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương (2006 - 2007), Nhân viên công ty cổ phần hóa chất Tiến Hoàng (2007 – 2008), Chuyên viên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng (2013 – 2015), Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng (2015 – 2019). Tháng 9/2019, ông Long được Chủ tịch UBQLVNN bổ nhiệm là Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY

Ông Vũ Trí Thức
Ông Vũ Trí ThứcKế toán trưởng
Ông Vũ Trí ThứcKế toán trưởng
Ngày 08/11/2019, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ban hành Quyết định số 109/ QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trí Thức- Trưởng Ban Tài chính kế toán (TCKT) vào chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty. Ông Vũ Trí Thức sinh năm 1976. Ông Thức có bằng Cử nhân Kế toán- Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh-Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG); Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA); Chứng chỉ Kế toán trưởng (2019). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Thức làm việc tại SCIC từ tháng 4 năm 2007 và trải qua các chức vụ: từ 04/2007- 04/2008: Chuyên viên Ban TCKT; từ tháng 5/2008- 12/2008: Phó trưởng Ban TCKT; từ tháng 01/2009- 4/2011: Phó trưởng Ban TCKT, biệt phái tại Công ty CP Đầu tư Việt Nam- Ô Man; từ 5/2011-2/2013: Phó trưởng ban, phụ trách Ban TCKT; từ 3/2013-7/11/2019: Trưởng Ban TCKT; từ 08/11/2019-nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban TCKT SCIC

No item found!

GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Đức Chi

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Bùi Đức Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2020 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông