TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tuổi trẻ SCIC học tập, lao động, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững của SCIC

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng ngày 15/2/2022 tại Hà Nội, trong không khí tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và tuổi trẻ cả nước hướng đến Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối DNTW lần thứ IV, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW; đồng chí Trần Hoài Minh phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Chí Thành Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC cùng các đồng chí thường trực, lãnh đạo các Ban Đoàn Khối, lãnh đạo các Ban đơn vị thuộc SCIC, đại diện thường trực các đoàn bạn: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và 50 đại biểu là đoàn viên đang công tác, sinh hoạt tại các chi đoàn thuộc Đoàn Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Đoàn TNCSHCM SCIC

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ SCIC tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty”. Trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của SCIC và Đoàn Khối DNTW, Đoàn TNCSHCM SCIC xác định 03 phương hướng lớn và 08 chỉ tiêu; đề ra các giải pháp cơ bản bám sát phong trào cách mạng, chương trình hành động thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đoàn  TNCSHCM SCIC cũng tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong doanh nghiệp, phấn đấu để Đoàn SCIC có đóng góp quan trọng trong việc đưa SCIC trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ từ sau năm 2025. Tại phiên thảo luận, Đại hội đã chia thành 03 tổ thảo luận trao đổi, góp ý các chủ đề:(1) nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 -2027, (2) chỉ tiêu công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2022 -2027 của Đoàn Khối DNTW, (3) góp ý vào văn kiện của Trung ương. Tại Đại hội, nhiều ý kiến thảo luận, tham luận đã được trình bày sôi nổi, dân chủ, thiết thực đóng góp vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối nói chung và Đoàn đơn vị nói riêng.

Ảnh: Đồng chí đồng chí Nguyễn Thu Trang Phó bí thư Đoàn thanh niên SCIC trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh SCIC lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, Đồng chí Đinh Quang Hoà - Bí thư Đoàn Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước khóa IV tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ảnh: BCH Đoàn TN SCIC nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC đã biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn TN SCIC nhiệm kỳ 2017-2022 và ghi nhận đóng góp quan trọng của của Đoàn TN trong thành tích chung của TCT những năm vừa qua. Chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại SCIC, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong bối cảnh phát triển mới của SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành chỉ đạo BCH Đoàn TN SCIC cần tập trung  làm tốt các nhiệm vụ cốt yếu bao gồm:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại SCIC. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp tổ chức công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp, đáp ứng yêu cầu triển khai đi vào thực chất, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia và có đóng góp thiết thực đối với nhiệm vụ chính trị của TCT. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác của đoàn viên, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu bắt đầu từ việc xây dựng và triển khai các tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nội quy làm việc của TCT. Chú trọng giáo dục bằng hành động, qua thực tiễn phong trào Đoàn triển khai ngay tại SCIC.

- Chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học trong đoàn viên. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ mạnh dạn đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ, công tác chuyên môn, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của SCIC;

- Gương mẫu đi đầu trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp đã được cụ thể hóa bằng bộ quy tắc chuẩn mực văn hóa SCIC. Việc thực hiện phải trở thành một trong những chương trình công tác trọng tâm, có hình thức triển khai phù hợp để cùng với TCT đưa văn hóa doanh nghiệp SCIC trở thành một trong những trụ cột phát triển theo đúng định hướng của Đảng đối với công tác văn hóa trong giai đoạn hiện nay;

- Đề ra mục tiêu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tham gia công tác chuyển đổi số theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy đối với công tác chuyển đổi số của SCIC.

Nhấn mạnh đến khát vọng của tuổi trẻ, đồng chí Nguyễn Chí Thành đề nghị đoàn viên thanh niên SCIC phải có khát vọng đóng góp, cống hiến cho TCT với tinh thần không thể nói không, không thể nói khó, không thể nói có mà không làm để cùng với TCT hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà đầu tư Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Chí Thành khẳng định Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn TN SCIC hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của TCT. Đồng chí Nguyễn Chí Thành cũng kêu gọi toàn thể BCH, đoàn viên Đoàn TN SCIC đoàn kết, đồng lòng, xung kích, sáng tạo đưa các mục tiêu Đại hội thành hành động cụ thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra.

Ảnh: Đồng chí đồng chí Nguyễn Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCSHCM SICC lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027      

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn TN SCIC trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khảng định kết quả của Đoàn TN SCIC đã đóng góp tích cực cho kết quả chung của Đoàn Khối DNTW, lan tỏa hình ảnh của SCIC trên phạm vi cả nước.

Đối với phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng Hoàng Thị Minh Thu chỉ đạo Đoàn TN SCIC cần tập trung một số nhiệm cụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần xây dựng kế hoạch rất cụ thể để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên trước ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường internet hiện nay;

Thứ hai, việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên thông qua các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của SCIC cần phải cụ thể, thiết thực, xây dựng kế hoạch gắn liền với tổ chức thực hiện được, tránh tình trạng chỉ mang tính hô hào, khẩu hiệu;

Thứ ba, công tác phát triển đảng đã được Đoàn TN SCIC làm rất tốt ở nhiệm kỳ vừa qua cần tiếp tục phát huy và phối hợp cùng Đoàn Khối DNTW để bám sát các chỉ tiêu của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ tới, đồng thời sát với thực tế và mang tính khả thi cao.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC đã quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn TN SCIC có thể tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn Khối trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu nhấn mạnh sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC có ý nghĩa quyết định cho thành công của Đoàn TN SCIC nhiệm kỳ 2017-2022 . Đồng chí mong muốn Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại SCIC trong nhiệm kỳ tới, đồng thời mong muốn BCH, BTV và toàn thể cán bộ, đoàn viên SCIC đoàn kết, sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ảnh: đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn TNCSHCM SCIC trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM Khối DNTW đã trao tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc năm 2021;

Ảnh: đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, đồng chí Nhâm Thị Hồng Vân- Chánh VPĐĐ SCIC trao cờ thi đua và tặng hoa chúc mừng thành tích đạt được của Đoàn TNSCIC năm 2021

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh SCIC được Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng giao tổ chức làm điểm cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Đoàn Khối DNTW, thực sự là ngày hội lớn với tuổi trẻ TCT, khẳng định vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn và vai trò của lực lượng Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng TCT phát triển bền vững./.

Lê-Chi


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phó Tổng giám đốc: Lê Song Lai
Nội dung: Trưởng Ban ĐNTT: Đàm Thúy Nga; Cv: Lê-Chi