TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông tin đăng ký đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Chăn nuôi Tiền Giang

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Căn cứ theo Quyết định số 361/QĐ-ĐTKDV ngày 08 tháng 09 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  07 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

 07 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

   0 NĐT

Tổ chức trong nước:

   0 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

   0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    34.780.200 cổ phần

 

Cá nhân trong nước:  

 

   34.780.200 cổ phần

Cá nhân nước ngoài: 

                   0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

                   0 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:    

                   0 cổ phần

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Bùi Đức Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2020 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông