TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Không tổ chức Chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 18/06/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 17/06/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự phiên chào bán cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 9 Quy chế bán Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 214/QĐ-ĐTKDV ngày 28/05/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, phiên chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Ban tổ chức thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 18/06/2020.


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Bùi Đức Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2020 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông