TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đảng ủy SCIC tổ chức điểm cầu trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, ngoài ra là các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở.

Thực kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy SCIC đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại trụ sở chính của Tổng công ty kết nối với  điểm cầu của Đảng ủy Khối DNTW qua hệ thống đường truyền nội bộ của ĐUK. Các Chi bộ Chi nhánh miền Trung, phía Nam thuộc Đảng bộ SCIC tham dự học tại điểm cầu của Vietinbank Đà Nẵng và điểm cầu của Đảng ủy Khối tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có có 140 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ SCIC, trong đó có 13 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên SCIC và 127 cán bộ, đảng viên Đảng bộ SCIC, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên SCIC .

Phát biểu quán triệt tinh thần học tập tại Đảng bộ SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của TCT nêu cao tinh thần tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Hội nghị, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy SCIC sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ III Đảng ủy Khối DNTW, Đại hội lần thứ III Đảng ủy SCIC, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết. Sau khi kết thúc học tập, Đảng ủy sẽ chỉ đạo hoàn thành việc viết thu hoạch cá nhân của từng cán bộ, đảng viên trong toàn toàn Đảng bộ với yêu cầu bản thu hoạch phải thể hiện được nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung của văn kiện Đại hội XIII, có liên hệ với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và từng cá nhân.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt./.

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông