TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo tạm dừng bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Traenco

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS  xin thông báo về việc tạm dừng đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Traenco như sau:

Ngày 04/12/2020, Công ty Cổ phần Chứng Khoán BOS đã công bố Quy chế và các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Traenco, dự kiến tổ chức vào ngày 24/12/2020 tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán BOS.

Căn cứ Công văn số 2664/ĐTKDV-ĐT4 ngày 22/12/2020 của SCIC về việc tạm dừng đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Traenco, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS quyết định tạm dừng cuộc đấu giá bán cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Traenco.

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS xin thông báo để Quý nhà đầu tư được biết để dừng việc đăng ký tham gia cuộc đấu giá nêu trên.

Trân trọng !


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông