TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Thông báo chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(Theo Quyết định số 367/QĐ-ĐTKDV ngày 16/09/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP)

1.

Tổ chức phát hành

:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

 

Địa chỉ

:

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 

Điện thoại

:

(028) 3823 7981                                      Fax: (028) 3823 7983

2.

Ngành nghề kinh doanh

:

Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng…

3.

Vốn điều lệ:

:

1.218.000.000.000 đồng

4.

Vốn của SCIC

:

442.119.000.000 đồng (tương ứng 36,30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

5.

Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh

:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

6.

Tổ chức chào bán cạnh tranh

:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

7.

Tổ chức tư vấn

:

CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

8.

Cổ phần chào bán thông qua chào bán cạnh tranh:

 

- Loại cổ phần:                  cổ phần phổ thông

     - Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:              44.211.900 cổ phần

 

- Mệnh giá:                       10.000 đồng/ cổ phần

     - Giá khởi điểm 1 cổ phần:                                   22.690 đồng/ cổ phần

 

- Phương thức chào bán:   Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần

 

  - Tỷ lệ đặt cọc                :10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh

9.

Thời gian nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực

:

Từ ngày 12/10/2020 đến 16h00’ ngày 25/10/2020 tại SCIC

10.

SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư

:

Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00’ ngày 27/10/2020

11.

Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc

:

Từ ngày 14/10/2020 đến 15h00’ ngày 03/11/2020

12.

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

:

Nộp trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại Tổ chức chào bán cạnh tranh từ 9h00’ đến 14h00’ ngày 04/11/2020

13.

Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh:

-

Thời gian

:

Bắt đầu từ lúc 14h30’ ngày 04/11/2020

-

Địa điểm

:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

:

từ ngày 05/11/2020 đến 11/11/2020

15.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

:

từ ngày 05/11/2020 đến 11/11/2020

(Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn,  www.hnx.vn; www.cts.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần do SCIC ban hành)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Bùi Đức Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2020 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông